PvdA wil met spoed debat huursubsidie

Minister Kamp van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu moet een oplossing vinden voor de duizenden huurders die geen voorschot krijgen op hun huursubsidie omdat hun gegevens niet volledig zouden zijn. Dit vindt PvdA-Kamerlid Adri Duivesteijn.

Duivesteijn roept hierover volgende week de Tweede Kamer en de minister terug van zomerreces voor een debat in de Vaste Kamercommissie Volkshuisvesting. Hij denkt dat andere fracties hiermee instemmen. Duivesteijn vermoedt dat er veel meer dan drieduizend huurders, zoals het ministerie deze week bekendmaakte, hun huursubdisie niet hebben gekregen. ,,Dat is onaanvaardbaar.''

De nieuwe VVD-minister van VROM heeft eerder deze week toegezegd de huursubsidie van 140.000 aanvragers voor te schieten. Het ministerie meldde dat er drieduizend huurders, die eerder wel hun geld ontvingen, buiten de boot zijn gevallen, omdat hun gegevens in het systeem onvolledig zijn. De PvdA'er wil weten wanneer zij duidelijkheid krijgen.

Per 1 juli worden de aanvragen niet meer door woningcorporaties, maar door het ministerie geregistreerd en behandeld. Hierdoor moesten alle subsidie-rechthebbenden overgezet worden in het systeem van het ministerie. De gegevens werden opnieuw ingevoerd en gecheckt op volledigheid.

Volgens het ministerie bleken er toen drieduizend huurders te zijn met onvolledige informatie, maar volgens Duivesteijn zijn dat er ,,waarschijnlijk aanzienlijk'' meer. Hij baseert dit op berichten van de corporaties dat er opnieuw ,,duizenden'' huishoudens zijn die de subsidie niet op tijd hebben gekregen. Volgens hem melden de Hengelose Bouwstichting Ons Belang, de Arnhemse woningcorporatie Volkshuisvesting, en de woningcorporatie Portaal in Arnhem en Nijmegen al 2200 gedupeerden. Duivesteijn: ,,Dan lijkt mij het getal van drieduizend, landelijk gezien, onrealistisch.'' Het ministerie blijft erbij dat het aantal van drieduizend juist is.

Volgens de PvdA'er kunnen veel mensen hun huursubsidie niet lang missen. De maximale huursubsidie is 310 euro per maand.