Pas verschenen: Non fictie

Gerrit Knaap en Ger Teitler: De Verenigde Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en diplomatie. KITLV Uitgeverij, 424 blz. €25,–

In deze bundel ligt de nadruk op de `statelijke' aspecten van de Compagnie. Met bijdragen over het defensiebudget, de vestingbouw, herkomst en rol van Aziatische huurlingen, strategie en taktiek en andere thema's van het oorlogvoeren te land en ter zee.