Overslag haven Rotterdam daalt

De goederenoverlag in de Rotterdamse haven is in de eerste maanden van dit jaar 1,7 procent gedaald naar 159 miljoen ton. De daling is toe te schrijven aan de teruggelopen overslag van droog massagoed als ertsen, schroot en agribulk. De overslag van containers nam 3 procent toe naar 3,1 miljoen TEU (1 TEU staat gelijk aan een container van 20-voet). Havendirecteur W. Scholten verklaarde in een toelichting het positief te vinden dat de teruggang in de containersector tot staan is gebracht, maar ziet ,,geen reden de vlag uit te steken.''