Nieuw bewijs tegen Volkert van der G.

Het openbaar ministerie heeft vanochtend nieuw bewijsmateriaal gepresenteerd waaruit de conclusie kan worden getrokken dat Pim Fortuyn is doodgeschoten door Volkert van der G.

Dat heeft behandelend officier van justitie J. Plooy vanochtend gezegd bij de opening van het proces tegen Van der G. Justitie openbaarde enkele bewijsmiddelen die volgens Plooy geen twijfel laten. Zo is op het pistool van de verdachte bloed aangetroffen waarvan het DNA-profiel overeenkomt met dat van Fortuyn. Celmateriaal van Fortuyn is op de broekspijp van Van der G. gevonden. Ook zijn sporen van schotresten op de mouwen van het jack van Van der G. aangetroffen en op de latex handschoenen die hij droeg bij zijn aanhouding.

Verder wees de officier op verklaringen van getuigen die de verdachte van het moment van de moord, op 6 mei in het Mediapark in Hilversum, tot aan diens arrestatie zagen. Volgens het OM is de dader ,,onafgebroken gevolgd''. De patronen die bij de moord zijn gebruikt zijn ,,zeer waarschijnlijk verschoten met het onder verdachte in beslag genomen pistool'', aldus Plooy.

Ondanks de bewijslast zei Plooy nog nader onderzoek te willen doen, onder andere naar het wapen. Op de patroonhouder van het pistool is DNA-materiaal gevonden dat niet van Van der G. is. Dat DNA komt overeen met materiaal dat is aangetroffen bij een ander misdrijf, gepleegd in december 2001. Het OM wil uitzoeken wat de relatie is tussen het DNA op het pistool van Van der G. en het andere misdrijf. Plooy ging niet in op details van dat misdrijf.

Daarnaast wil justitie verder onderzoeken waar Van der G. de dagen en uren voorafgaand aan de moord is geweest. De verdachte beroept zich nog steeds op zijn zwijgrecht. Wel hebben zijn advocaten volgens Plooy aan de rechter-commissaris laten weten dat Van der G. ,,op enig moment in het vooronderzoek een verklaring wil en zal afleggen''. De raadslieden willen daar nu niet op ingaan.

Het OM ging ook in op de huiszoeking die op 24 juni in de woning van Van der G. in Harderwijk heeft plaatsgehad. Daar zijn enkele chemische stoffen aangetroffen die volgens deskundigen ,,gebruikt zouden kunnen worden voor het vervaardigen van een brandbom of explosief''. Conclusies zijn volgens het OM echter nog niet getrokken. Daarvoor is men in afwachting van een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut. De zaak is terugverwezen naar de rechter-commissaris. Daar zullen ook nog enkele getuigen worden gehoord. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak volgt pas over enkele maanden.

De verdediging verzocht vanochtend om meer getuigen te laten horen, onder wie bewindslieden en Kamerleden. Ook wil zij schriftelijke stukken zien over de bedreigingen tegen Fortuyn. Het OM vindt dat niet nodig. Plooy waarschuwde voor een ,,een ongebreidelde zoektocht naar alles wat te verzamelen valt''. De rechtbank beslist later over de verzoeken. De raadsman van Van der G., S. Franken, benadrukte dat zijn cliënt onschuldig is ,,totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan''. [vervolg ZAAK-VAN DER G. :pagina 2]

ZAAK-VAN DER G.

'Uitspraken over Volkert schadelijk'

Volkerts raadsman Franken bekritiseerde het gebrek aan terughoudendheid in de media en het feit dat ,,personen die met een publieke taak zijn belast of anderszins een gezaghebbende positie bekleden'' in het openbaar concluderende uitspraken over de zaak hebben gedaan. Hij waarschuwde voor oneigenlijke beïnvloeding.

Hij wil onder meer premier Balkenende en oud-premier Kok als getuige horen. Verder wil hij de Kamerleden Herben, Janssen van Raay (LPF) en Teeven (Leefbaar Nederland) horen, alsmede de huidige staatssecretaris Nicolaï (VVD). Zij allen hebben zich in de publiciteit expliciet over de moord uitgelaten. Zo zei Herben dat de dader deel uitmaakt ,,van een groep van vijf gevaarlijke personen'' en werd Van der G. door Janssen van Raay als een huurmoordenaar van Al Qaida bestempeld. Volgens Franken zijn zij ,,publieke autoriteiten'', wier uitlatingen schadelijk kunnen zijn voor een `fair trial'.

De verdediging eist ook inzage in de werkzaamheden van de commissie-Van den Haak. Deze commissie werd na de moord op Fortuyn ingesteld om de veiligheid van de politicus te onderzoeken. De raadsman wil zowel de voorzitter van de commissie als de voorzitter van het college van procureurs-generaal als getuige horen. Ook de voorzitter van de begeleidingscommissie die de strafzaak begeleidt, wil hij ondervragen. Officier Plooy zei dat de commissie-Van der Haak slechts enkele stukken uit het strafdossier heeft gekregen en dat die de privacy van de verdachte niet aantasten. Hij zal de rechtbank en verdediging melden welke stukken dat zijn.

De raadsman wil ook rapporten en processen-verbaal hebben over de bedreigingen tegen Fortuyn, omdat hij wil kunnen onderzoeken of Fortuyns dood in relatie staat met die bedreigingen. Verder wil hij inzage in rapporten van de AIVD. De rechtbank beslist later. De zitting vanochtend betrof een zogenaamde pro forma-zitting, waarin de strafzaak nog niet inhoudelijk behandeld werd.

De belangstelling voor de zaak was gering; zowel bij de `bunker', waar de zitting plaatshad, als op de rechtbank in de Parnassusweg, waar schermen stonden en plaats was voor 300 man publiek. In de buurt van de bunker waren louter journalisten en passanten te zien.

hoofdartikel: pagina 7