Meeste boeren in Zimbabwe gaan niet weg

Het merendeel van de 2.900 blanke boeren in Zimbabwe heeft vanochtend geen gehoor gegeven aan de opdracht van de regering-Mugabe om hun boerderijen te verlaten.

Om middernacht verliep de deadline voor 60 procent van de overgebleven commerciële boeren in Zimbabwe. Er zijn vooralsnog geen berichten over gedwongen uitzettingen door politie of leger.

Bijna driekwart van de boeren die vandaag hun land moeten verlaten, heeft aangegeven niet te willen vertrekken. Volgens een woordvoerder van de boeren hebben enkele honderden boeren een veilig heenkomen gezocht in de hoofdstad Harare uit angst voor het uitbreken van geweld in het komende weekeinde. De meesten zeggen begin volgende week terug te willen keren naar hun boerderijen.

Het gerechtshof in Harare bood de boeren gisteren een laatste strohalm. Rechter Charles Hungwe verklaarde dat de uitzetting van een van de boeren niet geldig was omdat de regering de eigenaar van de boerderij, de bank waarbij de boer een hypotheek heeft, niet had ingelicht. Aangezien de meeste boeren in Zimbabwe een hypotheek hebben, zou de uitspraak voorlopig uitstel van executie betekenen. De regering heeft nog niet gereageerd op de uitspraak van het hof. In de afgelopen twee jaar heeft president Mugabe zich weinig aangetrokken van uitspraken van rechtbanken die landonteigeningen herhaaldelijk onwettig hebben verklaard.

Afgelopen mei nam het Zimbabweaanse parlement een wet aan die 2.900 boeren de opdracht gaf binnen 45 dagen het werk neer te leggen en binnen 90 dagen de boerderijen te verlaten. Het land van de boeren zou moeten worden vrijgemaakt voor landloze Zimbabweanen. Hoewel 70 procent van de boeren sinds 24 juni is doorgegaan met het bewerken van het land heeft de politie sindsdien geen boeren gearresteerd.

Zimbabwe is het epicentrum van een voedselcrisis die in zuidelijk Afrika naar schatting 13 miljoen mensen bedreigt. Waarnemers wijzen de agressieve landonteigeningen aan als een van de belangrijkste oorzaken van de voedseltekorten in een land dat ooit bekend stond als de voedselschuur van de regio.