LPF verwerpt plan Herben

De top van de LPF-fractie in de Tweede Kamer voelt niet voor een roulerend leiderschap, waarbij de fractievoorzitter steeds een jaar aanblijft. Scheidend fractievoorzitter Mat Herben stelde dat gisteren voor, tegelijk met de aankondiging dat hij zelf per 1 september vertrekt.

Gerard van As, lid van het fractiebestuur en samen met de Kamerleden Harry Wijnschenk en Frits Palm de afgelopen dagen genoemd als mogelijke opvolger, noemt deze optie ,,een probeerseltje'' dat niet tegemoetkomt aan de behoefte aan een ,,sterke fractieleider.'' Vice-fractievoorzitter Ferry Hoogendijk reageerde gisteren aanvankelijk positief op Herbens voorstel, maar zei later ,,eerder aan een trojka'' te denken. ,,Een sterke voorzitter en twee helpers, een die contact houdt met de partij en de ander die relatie heeft met de fractie''. Hoogendijk suggereerde wel dat de rolverdeling binnen de trojka kan rouleren: drie leiders tot het einde van de huidige regeerperiode van het kabinet.

Van As en andere fractieleden zien hier niets in. Zij vrezen met name dat een roulerend leiderschap zal leiden tot het voor zich uit schuiven van problemen, onder het motto `Laat mijn opvolger dat maar opknappen'. Zij beklemtonen dat alle 25 overige fractieleden kandidaat zijn voor de opvolging. Een genoemde kandidaat, fractiesecretaris Eerdmans, zei gisteren geen belangstelling te hebben.

De LPF-top vindt het niet nodig om volgende week al de fractie bijeen te roepen om over de leiderschapscrisis te spreken, zoals eerder wel was afgesproken. Een groot deel van de fractie, inclusief Herben zelf, is nog op vakantie. Eind van deze maand komt de fractie bijeen. De bedoeling is dat er voor het einde van het reces van de Tweede Kamer op 2 september een nieuwe fractievoorzitter is gekozen.

Het aftreden van Herben is bij de LPF overwegend met instemming ontvangen. Veel fractieleden vinden dat zijn positie na zijn algemeen als zwak beschouwde optreden in de Tweede Kamer onhoudbaar was geworden. Zij zeiden wel overvallen te zijn door de plotselinge aankondiging van Herben om ermee op te houden.

Hoogendijk zei pas gistermorgen op de hoogte te zijn gesteld van Herbens besluit. [Vervolg LPF: pagina 3]

LPF

Groot respect CDA

[Vervolg van pagina 1] Herben, die zelf nog onbereikbaar is, verklaarde tegenover de Haagsche Courant ,,moe'' te zijn.

Vice-fractievoorzitter Gerda Verburg van het CDA zegt ,,groot respect'' te hebben voor de manier waarop Herben van de ene op de andere dag de leiding van de tweede partij van het land op zich heeft genomen. Het CDA gaat er vanuit dat het aftreden van Herben geen gevolgen heeft voor de verhoudingen in de coalitie. ,,De LPF heeft haar handtekening gezet onder het akkoord op hoofdlijnen en in de Kamer ingestemd met meeregeren. Dat de fractie nu gaat opereren in een andere opstelling is een interne kwestie.'' VVD-fractieleider Zalm wil alleen maar kwijt dat hij tijdens de formatie prettig heeft samengewerkt met Herben.

Vice-fractievoorzitter Hoogendijk had gisteren felle kritiek op de partijgenoten die het vertrek van Herben volgens hem bespoedigd hebben door hem tijdens zijn vakantie publiekelijk af te vallen. ,,Ik heb nog gezegd, jongens laten we wachten tot hij terug is, maar het heeft niet geholpen.' Volgens Hoogendijk was het Herbens aanvankelijke bedoeling dat de fractie ,,zo tegen de Kerst'' een andere voorzitter zou kiezen. Dat Herben zelf zou worden herkozen was volgens Hoogendijk onmogelijk geworden door zijn Kameroptreden, maar hij had Herben ,,graag gegund om nog zijn bijdrage te leveren'' aan de Algemene Beschouwingen.

hoofdartikel: pagina 7

www.nrc.nl: dossier LPF