Kerkleiders tegen Blair

Tegenstanders van een eventuele Amerikaans-Britse aanval op Irak krijgen in Groot-Brittannië vooral steun uit de hoek van anglicaanse en katholieke bisschoppen, de vakbeweging en delen van de achterban van de Labourpartij van premier Tony Blair.

Prominente kerkleiders, onder wie de onlangs benoemde anglicaanse bisschop van Canterbury, Rowan Williams, zetten hun handtekening onder een petitie die deze week officieel aan de Britse regering werd overhandigd. De petitie stelt vast dat enkel en alleen de verdenking dat Irak over massavernietigingswapens beschikt, geen aanval op het land rechtvaardigt. Van zelfverdediging zou alleen sprake kunnen zijn na een aanval door Irak.

Op weerstand van de Conservatieve oppostie tegen Britse steun voor een aanval op Irak hoeft Blair niet te rekenen. Daarentegen gaan in de Lagerhuisfractie van zijn eigen Labour stemmen op dat Britse militaire deelname zonder parlementaire goedkeuring ,,immoreel'' is.

Halverwege deze week hadden 160 parlementariërs zich geschaard achter een initiatief tegen een aanval op Irak, vrijwel allemaal van de Labourpartij. Adhesie kregen ze van tien vooraanstaande vakbondsleiders. Zij achten een aanval ,,op dit moment onverstandig'', omdat de gevolgen niet te overzien zijn en de Arabische steun aan de antiterreurcampagne erdoor kan wegvallen. Hun verzoek het Lagerhuis van reces terug te roepen voor spoedoverleg met Blair wees de premier af.