`Europees paspoort' voor een beursgang

De Europese Commissie heeft vandaag een aangepast voorstel gelanceerd over een uniforme prospectus in de hele Europese Unie voor bedrijven die kapitaal willen aantrekken of naar de beurs gaan. Met zo'n `Europees paspoort' wordt het voor ondernemers gemakkelijker en goedkoper in de hele EU kapitaal aan te trekken. In het voorstel wordt meer rekening gehouden met wensen van het midden- en kleinbedrijf, dat vreesde voor te ingewikkelde regels en informatie-eisen bij een uniforme prospectus.

Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) komt tegemoet aan kritiek van het Europees Parlement en de financiele sector op een eerder voorstel. Kern van het voorstel blijft dat een prospectus na goedkeuring in één EU-lidstaat overal in de EU wordt aanvaard. Het is een belangrijk onderdeel van Bolkesteins 'Financiele Actieplan' om de EU tot één financiele markt te maken. Bolkestein hoopt dat de lidstaten door de aanpassingen nog voor 2003 met gekwalificeerde meerderheid kunnen instemmen.

Nieuw in het aangepaste voorstel is dat middelgrote en kleine bedrijven geen prospectus hoeven te verstrekken, indien zij in de EU minder dan 2,5 miljoen euro per jaar aan kapitaal willen aantrekken.

Bij bedragen groter dan 2,5 miljoen euro gelden voor hen aangepaste eisen voor het prospectus. Volgens een Commissie-functionaris kunnen onder meer startende ondernemingen zich zo ,,zonder zware bureaucratische verplichtingen'' ontwikkelen. Bij een beursgang is altijd een prospectus vereist, omdat het dan om een publieke emissie gaat.

De Commissie stelt in een aantal aantal gevallen waarbij uitsluitend professionele beleggers of beperkte groepen kapitaalverschaffers worden benaderd ook niet langer een prospectus verplicht. Dit geldt onder meer bij de uitgifte van niet-aandelenkapitaal (bijvoorbeeld obligaties), indien het om stukken van meer dan 50.000 euro gaat.

Nieuw in het voorstel is ook dat een bedrijf bij het uitblijven van een antwoord binnen 15 werkdagen van de bevoegde autoriteit in de eigen lidstaat z'n aanvraag tot goedkeuring van het prospectus elders in de EU mag doen.