ECB zinspeelt op uitstel hogere rente

De onzekerheid over de kracht van het economisch herstel in de eurozone is groot, en de inflatie zal in de eerstvolgende maanden rond de 2 procent blijven schommelen.

Dit stelt de Europese Centrale Bank (ECB) in het Maandbericht over augustus. De toon van het maandbericht, die gematigder is dan voorheen, heeft op de financiële markten geleid tot de verwachting dat een renteverhoging door de ECB voorlopig uitblijft.

De centrale bank gaf in het maandbericht geen aanwijzing dat de rente verder omlaag kan. Op de financiële markten groeit de hoop dat de Amerikaanse centrale banken bij hun vergadering volgende week de rente wel verlagen of op zijn minst een signaal geven waaruit blijkt dat zij dit overwegen.

Het belangrijkste rentetarief van de Amerikaanse centrale banken staat op 1,75 procent. Dat van de ECB, de herfinancieringsrente, staat op 3,25 procent.

Over de inflatievooruitzichten merkte de ECB een maand geleden nog op dat ,,hoewel de risico's voor prijsstabiliteit op de middellange termijn aan de opwaartse zijde blijven, de meest recente ontwikkelingen gemengde signalen hebben afgegeven''. Deze formulering is over augustus veranderd in de opmerking dat ,,hoewel de recente ontwikkelingen gemengde signalen blijven afgeven, de risico's voor prijsstabiliteit evenwichtiger zijn geworden''.

De veranderde houding geldt ook voor de economische vooruitzichten in de eurozone. In juli formuleerde de ECB die als volgt: ,,Vooruitblikkend blijft een aanhoudende versterking van zowel de binnenlandse als de externe vraag, waarbij de reële bbp-groei tegen het einde van het jaar terugkeert naar het niveau van de potentiële groei, het meest waarschijnlijke scenario''.

Over augustus wordt die mededeling gevolgd door de constatering dat ,,in het kader van de bestaande onevenwichtigheden elders in de wereldeconomie en de recente ontwikkelingen op de financiële markten, de onzekerheid aangaande de kracht van het huidige herstel groot is.''

De Europese Commissie stelde gisteren haar prognose voor de economische groei in de eurozone in het derde kwartaal van 2002 bij van 0,7 procent tot 1,0 procent, naar 0,6 procent tot 0,9 procent.