Boeren: overheid is onbetrouwbaar

Boeren die doen aan natuurbeheer, beschouwen de bureaucratie, de regelgeving en de betrouwbaarheid van de overheid als de grootste struikelblokken bij hun inspanningen. Dat blijkt uit een enquête van BoerenNatuur, het voormalige In Natura Noord, een federatie van agrarische natuurverenigingen in de noordelijke provincies. Van de 23 ondervraagde verenigingen wijzen negentien de bureaucratie en de regelgeving aan als probleem. Elf verenigingen klagen dat de overheid geen betrouwbare partner is. Bijna een kwart vindt de vergoeding die boeren krijgen voor het beheren van natuurgebieden en de bescherming van weidevogels te laag.