Beursklant beter beschermen

Wie bij een aandelenemissie via een beursorderlijn een kooporder tegen elke prijs geeft, moet voortaan tegen zichzelf worden beschermd.

Dit vloeit voort uit een beslissing van de Commissie van Beroep van de onafhankelijke klachtencommissie DSI, die klachten van particuliere beleggers behandelt. De commissie oordeelde dat ABN Amro een schadevergoeding moet betalen van circa 50.000 euro aan een klant die via de ABN Amro-beursorderlijn een zogeheten `bestensorder' gaf bij een emissie. Volgens de commissie had de bank de order onterecht aanvaard en uitgevoerd, omdat de persoonlijke situatie van de cliënt niet onderzocht was.

DSI vindt dat banken een zorgplicht hebben tegenover hun klanten en hen moeten behoeden voor het aangaan van verplichtingen waaraan zij niet kunnen voldoen, bijvoorbeeld omdat er niet genoeg geld op hun rekening staat. Bestensorders via de beurslijn mogen daarom van DSI ,,in het geheel niet worden geaccepteerd.''