ABN Amro terug bij af

Aan het grote zakenbankavontuur van ABN Amro is een eind gekomen. Het begon twee jaar geleden met de bekendmaking van plannen om vijfhonderd werknemers in dienst te nemen, teneinde op Europese bodem te kunnen concurreren met de Amerikaanse topbanken. Nu ontslaat ABN Amro eenzelfde aantal medewerkers door de divisie terug te brengen tot een omvang waarvan de bank hoopt dat die winstgevend zal zijn.

ABN Amro heeft de ambities opgegeven een pan-Europees effectenhuis te worden, laat staan één op wereldschaal. Haar zakenbankstrategie lijkt steeds meer op die van Barclays, waarbij de nadruk wordt gelegd op de obligatiehandel en treasury-activiteiten (de afhandeling van de interne financiën van grote zakelijke cliënten), ten koste van de handel in aandelen en de begeleiding van fusies en overnames. Deze laatste activiteit moet zich beperken tot de lokale markten (met name Nederland en het Verenigd Koninkrijk), waar ABN Amro een concurrentievoordeel heeft. Door deze stap moeten de kosten in de tweede helft van dit jaar met 130 miljoen euro omlaaggaan.

De bezuinigingsmaatregel betekent een late erkenning van de strategische werkelijkheid, maar is in financieel opzicht ook bittere noodzaak. ABN Amro houdt vast aan haar voorspelling dat de nettowinst over het hele jaar 2002 niet lager zal uitvallen dan die over 2001. Halverwege het jaar komt de bank 200 miljoen euro tekort. Nu de inkomsten stagneren, lijken bezuinigingen de enige manier om dat doel te verwezenlijken. De winstmarges op de normale bankactiviteiten in Nederland verbeteren weliswaar, maar ABN Amro heeft ook grote divisies in de Verenigde Staten en Brazilië, die allebei grote risico's in zich dragen. Ook de reserves voor oninbare vorderingen lopen op.

Bovendien blijft de kapitaalpositie van ABN Amro krap. Hoewel het eigen vermogen iets hoger dan 7 procent is, bestaat dat voor een deel uit converteerbare obligaties en preferente aandelen, die eigenlijk niet als zodanig mogen worden meegeteld. Als die buiten beschouwing worden gelaten, ligt het eigen vermogen dichterbij de 5 procent. Intussen betaalt ABN Amro tweederde van haar winst uit in de vorm van dividenden. Voorlopig ziet het ernaar uit dat de koers zeer wispelturig blijft.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.