Uitzendkracht geen bewaker

Beveiligingsbedrijf Securicor stopt met het inzetten van tijdelijke krachten bij de bewaking van drugssmokkelaars. FNV Bondgenoten had bezwaar gemaakt tegen het inzetten van uitzendkrachten die onvoldoende voorbereid zouden zijn op hun taak.

Securicor zal vrijwel alle tijdelijke krachten in vaste dienst nemen. Volgens algemeen directeur Willem van de Ven ,,is gebleken dat een uitzendkracht in de publieke opinie gezien wordt als kwalitatief minder dan een vaste kracht.'' Van de Ven zegt dat het bedrijf ,,geen enkel signaal'' heeft gekregen dat medewerkers zich onveilig voelen.

De tijdelijke krachten, die geworven worden door Randstad uitzendbureau, konden na het volgen van een driedaagse `geweldsinstructie' aan de slag in de noodopvangcentra voor drugssmokkelaars. Ze voeren daar vooral ondersteunende taken uit zoals begeleiding en registratie van activiteiten van gedetineerden (luchten, roken en maaltijden verstrekken). Volgens FNV Bondgenoten is een cursus van drie dagen veel te weinig. ,,Vooral als je bedenkt dat bewaarders in een penitentiaire inrichting een opleiding van een jaar moeten volgen'', zegt Nathalie Koopman van de bond.

De bond zegt in tegenstelling tot Securicor wel signalen gekregen te hebben dat tijdelijke krachten zich ,,onveilig voelen'' tijdens hun werk. ,,Omdat de omstandigheden in de detentiecentra niet optimaal zijn, ontstaan er irritaties tussen de gedetineerden onderling'', zegt Koopman. Het regime in de opvangcentra is veel soberder dan in een reguliere gevangenis. Zo zitten de verdachten met twee man of meer in één cel, wordt er slechts één uur per etmaal gelucht en is er geen tijd voor recreatie of sport.

Securicor heeft tussen de honderd en honderdvijftig tijdelijke krachten aan het werk in de opvangcentra voor drugssmokkelaars in Roermond, Zeist, Bloemendaal en Amsterdam. Daarbij zijn nu nog ongeveer dertig mensen die werken op basis van een uitzendcontract, de anderen zijn gedetacheerd bij Securicor. Daarnaast zijn er ook nog driehonderd vaste krachten aan het werk. Zij hebben een interne opleiding tot bewaker gevolgd en een cursus van twee weken die specifiek ingaat op de omgang met gedetineerden.

Naar aanleiding van een klacht van FNV Bondgenoten over de werkomstandigheden in de detentiecentra is de Arbeidsinspectie inmiddels een onderzoek begonnen. De noodopvangcentra voor drugssmokkelaars werden in het leven geroepen nadat vorig jaar bekend werd dat bolletjesslikkers wegens een tekort aan cellen met een dagvaarding werden heengezonden.