Rechtspraak

Uit de opmerkingen van Tweede-Kamerlid F. Hoogendijk met betrekking tot de benoeming van de rechters in de zaak-Van der G. krijg ik sterk de indruk dat dit Kamerlid tracht de democratie af te schaffen en te vervangen door volksrechtspraak dan wel lynchpartijen.

Zijn opmerkingen passen namelijk goed in een totalitair systeem zoals het Derde Rijk of de Sovjet Unie, waar de scheiding tussen rechterlijke macht en politieke macht in de praktijk ook niet al te nauw werd genomen. Een rechterlijke macht die aan de leiband van de politiek loopt zal bijdragen aan het ontstaan van vermoorde `jonge helden' zoals, afhankelijk van de politieke voorkeur, Pavlik Morosov of Horst Wessels.

Om vrij naar Kamerlid Herben te spreken: ,,LPF-lid Hoogendijk, Pim zou uw optreden hebben afgekeurd''.