Naar binnen kijken bij de Luxaflexbeleggers

Vier jaar geleden was Hunter Douglas, producent van Luxaflex, een van de kleinere slachtoffers in het miljardenbankroet van het Amerikaanse speculatieve beleggingsfonds Long Term Capital Management (LTCM). Het verlies had niets te maken met de afzet van raamblinderingen of andere bouwproducten, maar wel met een weinig bekende nevenactiviteit van het concern: beleggen, zo u wilt speculeren op de financiële markten.

Hunter Douglas is uniek in het Nederlandse bedrijfsleven met zijn eigen beleggingsportefeuille ter waarde van 308 miljoen euro (stand eind juni), waarmee het bedrijf extra geld probeert te verdienen voor zijn aandeelhouders.

De leiders van het bedrijf uit de familie Sonnenbergh zijn overigens ook de dominante aandeelhouders. De enige andere onderneming, buiten banken en financiële handelshuizen, die zulke activiteiten ontplooit, is investeringsmaatschappij HAL, die een deel van haar miljardenvermogen op de financiële markten belegt. Ook bij HAL is de directie de grootste aandeelhouder.

Nu zijn de financiële markten opnieuw in beroering, maar Hunter Douglas slaat zich er tot nu toe beter doorheen dan tijdens het LTCM-debacle. In het eerste halfjaar verdiende het bedrijf per saldo 2,3 miljoen euro met zijn financiële beleggingen. Net zoveel als in de vergelijkbare periode vorig jaar. De positieve bijdrage wijkt sterk af van de resultaten die bijvoorbeeld beheerders van internationale beleggingsfondsen in het eerste halfjaar presenteerden: minus 20 of erger.

Het geld van Hunter Douglas wordt dan ook niet alleen in aandelen belegd. Het beheer van het vermogen is opgedragen aan een trits geldlui die het hele spectrum van de financiële handel bestrijken tot en met arbitrage en zogenoemde hedge funds, waarbij ook wordt gespeculeerd op koersdalingen.

De afgelopen jaren hebben de Luxaflexbeleggers het niet gek gedaan, met steeds positieve rendementen. Maar te veel inzicht is kennelijk niet goed voor beleggers: Hunter Douglas geeft in zijn jaarverslag alleen de beleggingsopbrengsten voor aftrek van kosten. Ook de omvang van de beleggingsportefeuille blijkt nogal te schommelen.

Nu particuliere en professionele beleggers, ontdaan door de koersval op de beurzen, veel animo hebben voor beleggingen die niet aan beursgraadmeters zijn gekoppeld, zou Hunter Douglas nog wat extra geld kunnen verdienen door zijn beleggingsafdeling op eigen benen te zetten. Want Luxaflex en geldbeheer blijft een vreemde combinatie.