Laurus verwacht herstel van resultaten

Zo rooskleurig mogelijk. Dat is het beeld dat bedrijven meestal proberen te schetsen bij beleggers. Zo niet supermarktconcern Laurus. Dit blijkt uit een intern memo van Laurus dat vandaag werd gepubliceerd door de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

Dat er problemen zijn bij Laurus is duidelijk, maar of het allemaal zo erg is als het bedrijf beleggers heeft doen geloven, valt te bezien. Terwijl het management zei dat het water Laurus tot aan de lippen stond en er absoluut moest worden ingestemd met de overname door het Franse Casino, blijkt uit een intern memo van 16 mei dat er voor de komende jaren een sterk herstel van het bedrijfsresultaat wordt verwacht. Het memo van de hoofddirectie is gericht aan de raad van commissarissen.

Deze informatie bereikte de belegger niet. Toen de VEB het memo vorige maand in handen kreeg, vroeg zij Laurus dit openbaar te maken. Laurus weigerde en de VEB zette het memo op de website (www.veb.net) omdat de informatie koersgevoelig zou zijn. Dat laatste lijkt te kloppen. Het aandeel, niet echt een beurslieveling, steeg vanmorgen met ruim 3 procent naar één euro.

In het memo wordt gezegd dat de winst vóór belastingen en renteafdrachten voor Laurus Nederland zal stijgen tot 65 miljoen euro in 2003. In de jaren daarna volgt een geleidelijke stijging tot 100 miljoen euro in 2004 en 124 miljoen euro in 2008. Laurus heeft nooit een meerjarenverwachting bekendgemaakt. Medio juni, toen het akkoord met Casino werd getekend, zei het bedrijf dat het in 2002 verlies zou draaien, maar het wilde toen niet zeggen hoe groot dat zou zijn. In een bijlage bij het memo staat dat het opheffen van de activiteiten in Spanje, het liquidatiescenario, het bedrijf 455 miljoen euro zal kosten, terwijl de herstructurering 139 miljoen euro kost in zowel 2002 als 2003.

VEB-directeur P.P. de Vries zegt niet te weten waarom Laurus de informatie niet openbaar heeft gemaakt, en dat té positief nieuws de aandeelhouders wellicht kon weerhouden om in te stemmen met de Casino-deal. Laurus zegt dat het een intern stuk betreft, zonder officiële status. Laurus betreurt dat de VEB het openbaar heeft gemaakt waardoor het memo een gewicht krijgt dat het niet toekomt.