Kleine klant goud waard voor ABN

ABN Amro hoeft de echt grote multinationals niet meer te bedienen. De financiële instelling snijdt verder in haar zakenbankactiviteiten. Met consumentenbankieren valt op dit moment meer te verdienen.

,,Bij de echte grote multinationals valt er voor ons weinig te verdienen.'' Bestuursvoorzitter Rijkman Groenink van ABN Amro toonde zich vanochtend niet bevreesd om de positie van de bank in de internationale financiële wereld onder ogen te zien.

De aandelenmarkt en fusie- en overnamemarkt is in de afgelopen tien jaar niet zo slecht geweest als momenteel. En als er op dit gebied al opdrachten komen, gaan ze naar de grote Amerikaanse zakenbanken als Goldman Sachs, Merrill Lynch of Morgan Stanley. ,,Er zijn momenteel geen grote opdrachten en misschien komen ze wel nooit meer terug'', constateerde Groenink.

Het mes wordt daarom nog dieper in de verliesgevende zakenbank van ABN Amro gezet. Aandelenhandel in Japan en New York werd al gestaakt. De doelstelling om het geïnvesteerd vermogen in deze divisie per 2004 met 20 miljard terug te brengen, zal eind dit jaar al worden bereikt. Nu heeft het concern besloten om nog eens 10 miljard euro uit de divisie terug te trekken. Hiertoe wordt bij de Europese zakenbank verder ingegrepen: nog eens 400 à 500 banen zullen verdwijnen. De bank is een nieuw onderzoek gestart hoe de kosten verder kunnen worden verlaagd bij de zakenbank en zal ,,op korte termijn verslag doen van de bevindingen''. Eén besparing is al zeker: de vacature die is ontstaan in de raad van bestuur door het vertrek van de Braziliaan Lires Rial – verantwoordelijk voor zakenbankieren – zal niet worden opgevuld. Groenink: ,,We gaan het zo organiseren dat er weer sprake zal zijn van een winstgevende activiteit.'' In de praktijk betekent dit zo'n krimp dat het zakenbankieren zich zal beperken tot een bescheiden praktijk in Europa. ,,Het is een aanvullende dienst die we kunnen leveren. Maar op de eerste plaats komt de goede relatie met een klant.''

En die relatie moet vooral van de kredietafdeling komen. ABN Amro verdiende net als eerdere kwartalen het meeste geld met kredietverstrekking aan consumenten en aan kleine en middelgrote ondernemingen. De extra 10 miljard euro die bij het zakenbankieren wordt teruggetrokken zal verhuizen naar dit ambacht.

Het bestuur en de beurs toonden zich vanochtend tevreden over de daar behaalde resultaten. ,,Op alle terreinen scoren we goed. Het is nog lang niet goed genoeg, maar het stemt tot tevredenheid.''

In Nederland begint de reorganisatie van het kantorennetwerk vruchten af te leveren. Er zijn inmiddels 239 vestigingen gesloten. Het bedrijfsresultaat steeg met 72 procent naar 261 miljoen euro over de eerste helft van dit jaar. De nettowinst groeide naar 114 miljoen euro, tegenover 69 miljoen in de eerst helft van vorig jaar. Volgens de bank is het verloop van klanten, ondanks de ingrijpende herstructurering, minder dan verwacht.

Op de andere thuismarkt, de Verenigde Staten, zag de bank zijn nettowinst ook toenemen, met 20 procent tot 573 miljoen euro. Vooral de toegenomen vraag in de VS naar nieuwe hypotheken, als gevolg van de lage rente, zorgde voor een stijging van het resultaat.

De winst in Brazilië blijkt ondanks de crisis daar gestegen. Maar het blijkt wel een bijzondere winst te zijn. De duikeling van de real zorgt ervoor dat de bank zo'n 700 miljoen euro op zijn eigen vermogen inteert. Die waardedaling loop niet via de resultatenrekening. Tegelijkertijd blijkt de bank een goede deal met de Braziliaanse belastingdienst te hebben gesloten. Die geeft de bank extra aftrekposten bij een depreciatie van de Braziliaanse munt. Hierdoor kreeg ABN 67 miljoen van de fiscus terug. Op die manier werd een winstdaling met ruim een derde omgezet in een winststijging met tweederde ten opzichte van het vorige kwartaal.

De nettowinst over het tweede kwartaal bedroeg 143 miljoen euro, tegenover 85 miljoen euro in het zelfde kwartaal van vorig jaar. De halfjaarwinst kwam uit op 228 miljoen euro, een toename van 8,1 procent.

Een dalende real is goed voor ABN Amro's winst, maar slecht voor haar vermogen.