Inkt-onderzoek moet archieven en kunst redden

Drie Nederlandse instellingen doen mee aan Europees onderzoek naar inktvraat. Alleen al in Nederland worden vele tienduizenden archiefstukken door het zuur in oude inkt bedreigd.

Het Nationaal Archief, dat de grootste verzameling papier heeft, Teylers Museum, met een omvangrijke collectie tekeningen en het Instituut Collectie Nederland (ICN), dat over technische kennis beschikt, doen mee. Het Louvre in Parijs en de Universiteit van Ljubljana (Slovenië) horen bij de buitenlandse deelnemers. De EU verstrekte eerder dit jaar een subsidie van 1 miljoen euro. Vanaf dinsdag gaan restauratoren van het Nationaal Archief aan de slag met honderd archiefstukken. In Teylers Museum wordt de schade aan topwerken van Rembrandt en Guercino geïnventariseerd. Het ICN coördineert het onderzoek. Omdat niet alle archiefstukken bedreigd worden, wil men binnen een jaar een methode vinden om snel te kunnen vaststellen om welke typen het gaat en in welke mate deze in gevaar zijn. Naar geld voor vervolgonderzoek en daadwerkelijk herstel wordt nog gezocht, aldus het ICN.