Gesprek over Gazastrook afgebroken

De onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen over een mogelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit de Gazastrook zijn gisteravond zonder resultaat afgebroken.

Volgens de Israëlische legerzender zullen de besprekingen volgende week worden voortgezet.

Palestijnse woordvoerders stellen Israël verantwoordelijk voor het falen van deze poging om een bestand te bereiken in de Israëlisch-Palestijnse oorlog. Ze zeggen dat het oorspronkelijke Israëlische voorstel, zoals dat maandag door minister van Defensie Benjamin Ben Eliezer werd gedaan, ook de terugtrekking van Israëls troepen uit Bethlehem behelsde.

Gisteravond kwam Israël daarop echter terug, volgens de Palestijnse onderhandelaars. Met het afbreken van de gesprekken over handhaving van de veiligheid in de Gazastrook is voorlopig de mogelijkheid verdampt van een doorbraak in de impasse waarin het Israëlisch-Palestijnse conflict verkeert. Volgens de legerzender is Israël overigens bereid in een latere fase wel over ontruiming van Bethlehem te praten.

Een hoge Palestijnse delegatie onder leiding van de Palestijnse onderhandelaar Saeb Erekat zal nog deze week in Washington besprekingen voeren met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell. De hervatting van de Palestijns-Amerikaanse dialoog op dit niveau zou parallel moeten lopen aan Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen over het zogenoemde `Gaza-eerst'- project, waarvan de besprekingen van gisteren deel uitmaakten. Een en ander zou wellicht kunnen uitmonden in een Israëlisch-Palestijns bestand.

De regering-Bush heeft volgens Israëlische commentatoren groot belang bij rust aan het Israëlisch-Palestijnse front met het oog op de Amerikaanse plannen om Irak aan te vallen. De uitkomst van de besprekingen in Washington tussen de Amerikanen en Palestijnen zou kunnen bepalen of Israël en de Palestijnen in de nabije toekomst de nu vastgelopen besprekingen zullen hervatten.

Ondertussen gaat het Israëlische offensief tegen de Palestijnen, ook gisteravond ten tijde van de besprekingen, met volle kracht door. Israëlische troepen drongen gisteravond opnieuw het noordelijke deel van de Strook van Gaza binnen. Zes Palestijnen, onder wie vijf mannen die op Israëls lijst van gezochte personen stonden, werden gisteren in de bezette gebieden gedood. Een groot aantal Palestijnen werd aangehouden voor ondervraging.

Israël zet ook vaart achter het vernietigen van huizen van Palestijnse zelfmoordenaars, hun handlangers of organisatoren van de zelfsmoordaanslagen. Gisteren werden vier Palestijnse huizen met de grond gelijk gemaakt, onder andere in Bethlehem. Het Israëlische Hooggerechtshof heeft het licht op groen gezet voor deze acties. De rechters aanvaarden het argument van de Israëlische legerleiding dat van het vernietigen van Palestijnse huizen een afschrikwekkend effect uitgaat op de Palestijnse bevolking. Tientallen huizen staan nog op de nominatie om te worden verwoest.

Commentatoren in Israëlische kranten vragen zich echter af of deze politiek niet juist een averechts effect zal hebben. Zij zal de Palestijnse terreur eerder aanmoedigen dan afzwakken, opperen ze.