Brussel eist certificatie diamanten

Ruwe diamanten mogen alleen nog met een certificaat van herkomst in Europa worden ingevoerd. De Europese Commissie wil zo voorkomen dat rebellen in Afrika hun strijd met `bloeddiamanten' financieren.

Volgens rapporten van de Verenigde Naties hebben guerrillagroepen in Sierra Leone, Liberia en Angola wapenaankopen met gesmokkelde diamanten betaald. De diamantbranche schat dat `bloeddiamanten' 4 procent uitmaken van de markt van ruwe diamanten, die een totale waarde van 7 miljard euro per jaar heeft.

Het vandaag gepubliceerde voorstel van de Europese Commissie is een toepassing van afspraken tussen 38 landen vorig jaar november in Kimberley over een internationaal certificeringssysteem. Dit zogenoemde Kimberley-proces moet in november uitmonden in definitieve regels voor de diamanthandel, die vanaf januari 2003 van kracht worden. Diamanten mogen na die datum alleen nog in verzegelde verpakking worden geëxporteerd. Het voorstel van de Commissie moet nog door de EU-lidstaten en het Europees parlement worden goedgekeurd.

Het voorstel van de Europese Commissie laat nationale autoriteiten enige ruimte hoe streng zij de diamanthandel willen controleren. Onlangs nog leek hierover een conflict te ontstaan tussen de Commissie en België. De Commissie kritiseerde de controle in Antwerpen, waar meer dan 80 procent van 's werelds ruwe diamanten passeert, omdat inspecteurs van de Hoge Raad voor Diamant ook zendingen uit andere EU-landen voor controle openen. Volgens de Commissie strookt dit niet met de principes van de interne EU-markt.

Een Commissie-woordvoerder bevestigde vanmorgen dat België volgens het voorstel de vrijheid houdt EU-zendingen voor andere landen te blijven openen. De Belgische minister Louis Michel (Buitenlandse Zaken) had onlangs nog in het parlement gezegd geen Commissie-voorstel te accepteren dat de Antwerpse controle zou afzwakken. Antwerpen heeft nu al certificatie-afspraken met Congo, Guinee, Sierra Leone en Angola. Ook wordt gewerkt aan een digitaal fotopaspoort voor diamanten.

Een hoge Commissiefunctionaris zei dat het door de Commissie voorgestelde controlesysteem ,,even solide'' zal zijn zal als dat van België, dat als het strengste geldt. De EU-exporteur moet kunnen bewijzen dat het niet om `bloeddiamanten' gaat. Het certificatiesysteem behelst ook inspecties ter plaatse. De functionaris zei ook dat het marktaandel van `bloeddiamanten' is gedaald tot 2 procent sinds de autoriteiten in Angola en Sierra Leone de controle over mijnen hebben overgenomen van rebellen.