Sommige SoW-kerken groeien wél

Vierhonderd van de ruim 2.300 plaatselijke hervormde, gereformeerde kerken en lutherse gemeenten zijn vorig jaar gegroeid. Dit ondanks de voortgaande daling van het totaal aantal leden van deze drie zogeheten Samen op Weg-kerken (SoW) met ongeveer 2,5 procent.

Dat blijkt uit tellingen van het aantal kerkleden in 2001 die de SoW-kerken gisteren naar buiten brachten. Opmerkelijke stijgingen doen zich onder meer voor bij de hervormde gemeenten in Katwijk aan de Rijn (+204 leden), Houten (+200) en Vleuten/De Meern (+189). Aan gereformeerde zijde zijn onder meer de kerkgemeenten in Rijssen gegroeid (+75) en Urk (+69).

Nader onderzoek van de kerken leert dat de groei van de 400 gemeenten aan twee factoren is toe te schrijven: migratie en geboorten. Groei in kerkelijke gemeenten als Vleuten/De Meern wordt voor een groot deel veroorzaakt door de komst van veel jonge gezinnen naar nieuwbouwwijken. In orthodoxe gemeenten zoals Katwijk, zijn gemiddeld genomen meer grote gezinnen te vinden.

Daarnaast bevinden zich zogenoemde buitengewone wijkgemeenten en deelgemeentes onder de groeiers. Dat zijn afsplitsingen binnen een lokale kerk. Het kan daarbij gaan om evangelische kerkgemeenten, maar ook om meer politiek geëngageerde groepen. Van de 400 groeigemeenten, 14 meer dan in 2000, zijn er 49 die al drie jaar of langer een stijging in hun ledenaantal kennen.

Zoals al eerder is bekendgemaakt daalde het totaal aantal officieel geregistreerde leden van de Hervormde Kerk in 2001 met 2,6 procent, het ledental van de Gereformeerde Kerken daalde met 1,95 procent en het ledental van de Evangelisch-Lutherse Kerk met ongeveer 3,5 procent.

Volgens de tellingen zijn er bijna 2 miljoen officieel geregistreerde hervormden (1.918.126). Het totaal aantal gereformeerden bedraagt 658.007 leden en het aantal lutheranen 14.253 leden. Het aantal zogeheten belijdende kerkleden dat zelf in het openbaar het persoonlijk geloof heeft beleden, is volgens de tellingen: 656.427 hervormden, 396.211 gereformeerden en ongeveer 7400 lutheranen.

De katholieke kerk houdt geen lokale gegevens bij. Kerkleden hoeven zich, na verhuizing, ook niet in een nieuwe parochie in te schrijven. De laatste telling van het RK kerkgenootschap dateert van 2000 toen er 5,06 miljoen katholieken geregistreerd stonden. Van hen gaan volgens een woordvoerder ongeveer 450.000 elke zondag naar de kerk, en 700.000 regelmatig.