Protest verladers tegen hoger tarief voor luchtvracht

Europese verladers verdenken de luchtvaartmaatschappijen ervan prijsafspraken te maken over vrachtvervoer. De Nederlandse verladersorganisatie EVO is samen met collega-organisaties in Europa naar de mededingingsautoriteiten in Brussel gestapt om te protesteren tegen een verhoging van de luchtvrachttarieven met meer dan 20 procent. De Europese verladers kregen onlangs lucht van een besluit over de tarieven, dat eind mei tijdens een conferentie van de internationale luchtvaartorganisatie IATA zou zijn genomen. ,,De vervoerders laden de verdenking op zich kartelafspraken te maken'', aldus de EVO-raad voor lucht- en expressvervoer gisteren. KLM weerspreekt dat binnen IATA prijsafspraken worden gemaakt.