Privatisering France Gaz

Volgens de Franse vakbond Force Ouvrière wil de Franse regering de staatsbedrijven Electricité de France en Gaz de France in twee fasen privatiseren. In 2003 zouden beide bedrijven naamloze vennootschappen moeten worden en in 2004 zouden ze naar de beurs gebracht worden. De vakbond baseert de aankondiging op overleg op het ministerie van Financiën waaraan de bond deelnam. Het overleg was als voorbereiding van de privatisering.

Eerder al maakte de Franse regering bekend beide energiebedrijven te willen privatiseren. Frankrijk komt daarmee eindelijk tegemoet aan Europese regelgeving, waaraan in andere landen van de Europese Unie al wel gevolg is gegeven.

Minister Francis Mer heeft het moment van privatisering afhankelijk gesteld van de `situatie op de beurzen'. De bond maakt zich met name zorgen dat de pensioenregelingen moeten worden aangepast voor privatisering.