Net als Farid dienst had, werkten de camera's niet

Opeens verdwenen er ringen en schilderijen bij veilinghuis Sotheby's.

Een typische inside job, zo noemen kenners een reeks diefstallen bij veilinghuis Sotheby's. Een jonge medewerker van een beveiligingsbureau nam sieraden mee uit de opslagruimte van het Amsterdamse veilinghuis en liet zijn vrienden schilderijen meenemen. De zaak komt morgen voor de rechter.

Bij het beveiligingsbedrijf Business Security International (BSI), dat door Sotheby's in dienst is genomen, werkt Farid B. Hij wil graag veel werken en draait lange nachtdiensten. Maar na de vermissing van een aantal sieraden en schilderijen vraagt hij plotseling zijn ontslag aan – hij zegt dat hij in militaire dienst moet in Marokko.

Eind november 2001 blijkt een ring niet te vinden. De koper wordt schadeloos gesteld voor een bedrag van 2.042 euro. Nog een ring blijkt verdwenen - schade 6.352 euro. Een derde ring kost Sotheby's 7.669 euro, een verdwenen briljant 15.882 euro. Wanneer in januari een aantal onverkochte schilderijen verdwijnt, wordt Hoffmann Bedrijfsrecherche ingeschakeld.

Al snel blijkt dat enkele geveilde voorwerpen zijn `verplaatst' door Farid, zonder dat er iemand bij was. Ook blijkt dat er geen beveiligingscamera's werkten in de week van de sieradendiefstal. Farid blijkt ,,veelvuldig fouten'' te maken met het maken van opnames van de beveiligingscamera's en camera's zijn op de dagen dat Farid dienst heeft regelmatig `ontplugd'. Voorts is tijdens zijn dienst twee maal het alarm eraf gehaald. Het verhaal van de dienstplicht blijkt een leugen. Sotheby's claimt uiteindelijk een bedrag van circa 175.000 euro bij BSI.

Farid onderhoudt contacten met jonge, Marokkaanse criminelen uit Leiden. Rachid S., bijgenaamd Pipi, Salahadin el M., bijgenaamd Kruimeltje en de broer van Salahadin, Mansour. Rachid en de broers el M. moeten zich morgen voor de rechter verantwoorden. Wellicht wordt dan ook de rol van de Portugees João Paolo G.S. duidelijk.

João zegt dat hij bij wijze van hobby handelt in antiek en daarom vaak rommelmarkten bezoekt. Daar zou hij op een gegeven moment zijn benaderd door Kruimeltje die hem een schilderij aanbood dat zichtbaar van Sotheby's afkomstig was. João, die dacht met een Mondriaan te doen te hebben, belt Sotheby's. ,,Mijn oorspronkelijke idee'', verklaart hij later, ,,was dat een Mondriaan niet bij Marokkanen moest blijven. Ik ben een kunstliefhebber en wilde dat het schilderij bewaard zou blijven''. Sotheby's gaat in op zijn voorstel dit en andere schilderijen voor 75.000 gulden terug te kopen. Tijdens de transactie op het parkeerterrein van de Holiday Inn in Leiden slaat een arrestatieteam João en drie Marokkanen in de boeien. Vijf schilderijen worden in beslag genomen, een zesde blijkt onvindbaar. Farid moet nog voorkomen.