Minister De Boer 2

Minister De Boer heeft te kennen gegeven van zowel de LPF als van de VVD lid te willen zijn, respectievelijk te blijven. Aangenomen mag worden dat dit bekend was en geaccepteerd werd door degenen die hem namens de LPF als kandidaat naar voren schoven. Wanneer binnen de LPF-fractie tegen dit dubbele partijlidmaatschap bezwaar bestaat, is dat primair een conflict binnen de LPF en niet met minister De Boer.