Melkert 2

In de publiciteit mis ik de vraag of het verstandig is dergelijke functies te gebruiken voor de vervroegde pensionering van afgebrande politici als mijn dorpsgenoot Melkert.

Veeleer zouden politici deze vacature moeten aangrijpen als een gouden kans om aankomend talent als Jan Wijn, CDA, Hans Hoogervorst, VVD, of Wouter Bos, PvdA, enige jaren internationale scholing te geven. Daar heeft men dan over 4-8 jaar een internationaal door de wol geverfde minister van Financiën aan. Door zo in de toekomst te investeren zou `de politiek' voor de verandering echt, los van partijpolitieke belangen, handelen in het landsbelang.