Melkert 1

Boven het artikel van de oud-directeur van de Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden stond een negatieve kop: `Melkert foute man bij Wereldbank' (NRC Handelsblad, 3 augustus).

Het valt te prijzen als een oud-directeur zich aan ons land verplicht met een kritische beschouwing over de besteding van onze uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking in de afgelopen jaren. In plaats daarvan wordt een mogelijke benoeming van Melkert tot (een van de) bewindvoerders van de Wereldbank aangegrepen voor het maken van zurige opmerkingen over de stoplap van het Nederlandse solidariteitsgeweten, die in 30 jaar zo'n slordige 200 miljard euro van ons belastinggeld heeft gevergd. Van der Schaft vraagt zich dan af of Melkert de vroegere NOVIB-medewerker wel afstand zal nemen van het `verpolitiekte' ontwikkelingshulpbeleid, dat `de armen' in een vorm van afhankelijkheid kluistert. In plaats van Melkert zou een professionele bankier nodig zijn om de mogelijkheid van privatisering van de multilaterale organen te onderzoeken en te bezien, welk doel allerlei `fancy'-programma's dienen. Als Melkert mocht worden benoemd, zie ik een goede adviseur voor hem en zijn mede-bewindvoerders: Van der Schaft.