Israël gaat Turks water importeren

Israël zal een miljard kubieke meter Turks water importeren om de komende twintig jaar in een nijpend watertekort te voorzien. Met het lang lopende contract, dat gisteren in Jeruzalem werd beklonken, is een bedrag van een miljard euro gemoeid.

De Turkse minister van Energie, Zaki Chakan, oefende naar verluidt met succes druk uit op premier Ariel Sharon. Geconfronteerd met dreigementen dat Turkije voor Israëls militaire industrieën winstgevende projecten – opwaardering van F16-gevechtsvliegtuigen en tanks – zou opzeggen, ging Sharon door de knieën. Ook deelname van Israëlische bedrijven aan een groot Turks irrigatieproject in Anatolië ter waarde van 700 miljoen euro stond op het spel.

Hoewel het volgens waterspecialisten in Israël goedkoper is zeewater te desalineren dan het Turkse zoete water te kopen, heeft Sharon om strategische redenen besloten de knoop door te hakken ten gunste van het Turkse water.

Israël kent grote betekenis toe aan de strategische samenwerking met Turkije in het licht van de aanhoudende crisissituatie in het Midden-Oosten. ,,Turkije vormt een belangrijk onderdeel in ons algemene regionale beleid'', aldus een medewerker van Sharon gisteren. De Turkse minister van Energie herinnerde Sharon er gisteren aan dat al drie Israëlische premiers voor hem Turkije hadden toegezegd Turks water te zullen kopen. Op grond van die Israëlische beloften heeft Turkije al 150 miljoen euro geïnvesteerd in faciliteiten voor het vervoer van het water uit een Turkse haven naar Israël.

Het Turkse geduld met Israëls aarzelingen was inmiddels uitgeput. Gisteren volgde echter de succesvolle afsluiting van de slepende onderhandelingen. De Israëlische aarzelingen werden ingegeven door plannen om in hoog tempo tot de bouw van grote ontziltingsinstallaties over te gaan die in het Israëlische watertekort zouden moeten voorzien. De plannen liggen op tafel maar de uitvoering ervan laat volgens specialisten veel te wensen over.

Als er geen kink in de kabel komt, zal het Turkse water over een jaar in grondig gereinigde superolietankers naar Israël worden vervoerd. Deze tankers zullen voor de Israëlische kust bij Hadera voor anker gaan. Vanaf die plaats zal het water via een nog aan te leggen pijpleiding op de bodem van de zee naar land worden gepompt en via een opvangmeer tenslotte terecht komen in het nationale waterleidingssysteem. Dat leidt onder meer water uit het meer van Tiberias, dat als een reservoir fungeert, tot diep in de Negev-woestijn.

Israël heeft dringend nieuw water nodig. Wanbeheer van de watervoorraden, vervuiling van het grondwater, misbruik van water voor de landbouw, langdurige droogte en de snelle bevolkingsgroei hebben de Israëlische waterhuishouding aan de rand van de afgrond gebracht.