Gedragscode voor rechters in voorbereiding

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) werkt aan een gedragscode voor rechters. Daarin komt te staan in welke gevallen rechters zaken beter niet kunnen behandelen om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan.

Pagina 2