Eerzucht nekt stadsomroeper

Ruzie in de vereniging van stadsomroepers. Europees Kampioen Rene Coupeé is geroyeerd als lid omdat niet alles wat hij roept klopt. Hoort, zegt het voort.

Vriend en vijand zijn het eens over de verbale kwaliteiten van stadsomroeper Rene Coupée uit Almelo. Coupée is een begenadigd spreker die zichzelf, gehuld in middeleeuwse klederdracht, tijdens braderieën en omroepwedstrijden goed weet te presenteren. Maar de Eerste Vereniging van Stads- en Dorpsomroepers Nederland dicht hem nog een kwaliteit toe. Coupée neemt het niet zo nauw met de waarheid en hij is daarom geroyeerd als lid.

Volgens het bestuur van de vereniging heeft Coupée begin juli in een interview met Radio Oost verteld dat hij in het Engelse Newton Abbot Europees kampioen stadsomroepen was geworden. Terwijl hij in werkelijkheid `slechts' kampioen werd in de categorieën best dressed Town Crier en, samen met zijn vrouw Thea, best dressed couple. ,,Hij heeft op de radio zelfs nog een stukje van zijn optreden voorgedaan'', zegt een verontwaardigde secretaris Fred Martens van de vereniging van stadsomroepers. Onder het motto `hoort zegt het voort' haalde Coupée verschillende media. `Stadsomroeper Coupée beste van Europa', luidde de kop in de Twentsche Courant Tubantia. Maar nu de officiële uitslag van het Europese Kampioenschap stadsomroepen tot Nederland is doorgedrongen, luidt de krantenkop: `Almelose stadsomroeper 'kampioen liegen'.

Coupée ontkent in alle toonaarden dat hij de waarheid geweld heeft aangedaan. Het is allemaal één groot misverstand, veroorzaakt door de interviewster die niet wist dat het EK in verschillende categorieën is verdeeld. ,,Ik heb hooguit de indruk gewekt dat ik Europees Kampioen ben geworden'', zegt hij deemoedig.

Inmiddels is Coupée druk bezig om de boeren, burgers en buitenlui te vertellen hoe de vork precies in de steel zit. ,,Mijn naam moet gezuiverd worden'', vindt hij. Te laat, oordeelt Martens. Coupée had volgens hem direct moeten tegenspreken dat hij Europees kampioen was geworden. Ook voorzitter Jelle van der Gaast van de Stichting Almelo Promotie, die Coupée vaak inzet als promotie-instrument voor de stad, voelt zich op het verkeerde been gezet. Na terugkeer uit Engeland is Coupée gehuldigd, waarbij Van der Gaast de omroeper met een bos bloemen had gefêteerd. ,,Ik verkeerde in de veronderstelling dat hij Europees Kampioen was geworden. Hij had dit best even kunnen rechtzetten.''

Voor de Vereniging van Stads- en Dorpsomroepers was het incident in Engeland de druppel die de emmer deed overlopen. Coupée is volgens Martens à la wethouder Hekking altijd ,,nadrukkelijk en irritant aanwezig'', wat hem al twee officiële waarschuwingen heeft opgeleverd. Volgens Martens weigeren de overige 24 stadsomroepers van de vereniging nog langer mee te doen aan wedstrijden als Coupée ook van de partij is. ,,Het is een verschrikkelijk goede stadsomroeper, met een mooie stem maar als mens kun je hem er niet bij hebben.'' Coupée ontkent dat hij tweemaal officieel berispt is. En het royement? ,,Ik heb geen brief gehad.''