Duikers vinden bel van Hemony in zee

Onderwaterarcheologen hebben in de Waddenzee een bronzen bel uit de 17de eeuw gevonden. Hij is gegoten door de beroemde carillongieters François en Pierre Hemony. De duikers vonden de in Amsterdam gegoten klok (132 kilo zwaar) in een wrak dat vermoedelijk in 1658 op de rede van Texel zonk. De Franse klokkengieters Hemony bleken als eerste een zuiver klinkend klokkenspel te kunnen maken. Het duurde ruim een eeuw voor hun prestaties werden geëvenaard. De afgelopen eeuwen zonken honderden schepen bij het Texel. De scheepswrakken worden bedreigd door de paalworm, krachtige stromingen en sleepnetten van vissersboten.