Briefing Pentagon: Saoediërs onze vijand

De Amerikaanse regering is gisteren in verlegenheid geraakt door een recente briefing op het Pentagon waarin Saoedi-Arabië werd afgeschilderd als een vijand van de Amerikanen.

Bijzonderheden over de briefing lekten gisteren uit via The Washington Post. Een medewerker van de Rand Corporation hield op 10 juli een spreekbeurt voor prominente adviseurs van het Pentagon. ,,De Saoediërs zijn op elk niveau van de terreurketen actief'', stelde hij, ,,van planners tot financiers, van kader tot voetknecht, van ideoloog tot cheerleader.'' Ook hield hij zijn gehoor volgens de Amerikaanse krant voor: ,,Saoedi-Arabië steunt onze vijanden en valt onze bondgenoten aan.''

De Amerikaanse regering heeft zich gisteren onmiddellijk gedistantieerd van de strekking van de briefing. Ze beklemtoonde dat Saoedi-Arabië een gewaardeerde bondgenoot is. Minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell liet zijn Saoedische collega, prins Saud al-Faisal, telefonisch weten dat president Bush Saoedi-Arabië geenszins als een vijand van de Verenigde Staten beschouwt.

Ook minister Rumsfeld van Defensie onderstreepte dat de mening van de medewerker van de Rand Corporation niet het standpunt van de Amerikaanse regering weergaf. ,,Saoedi-Arabië is als ieder ander land'', aldus Rumsfeld. ,,Het heeft een breed spectrum van activiteiten van zaken.'' Met sommige van die activiteiten zijn de Amerikanen het eens, met andere niet, zei hij. Rumsfeld erkende echter wel dat een aantal mensen die vorig jaar waren betrokken bij de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon ,,toevallig Saoedische individuen waren''.

Ook van Saoedische kant probeerden functionarissen het belang van de briefing te bagatelliseren. De Saoedische ambassadeur in de VS noemde die ,,oppervlakkig en niet eerlijk over de feiten''.

Het bericht over de briefing komt voor Washington op een ongelukkig moment, nu de VS zich beraden op een mogelijke militaire actie tegen Irak. Daarbij zouden de Amerikanen militaire faciliteiten en politieke steun van Saoedi-Arabië mogelijk goed kunnen gebruiken.