Beleggers 2

In een reactie op een toespraak van Frits Bolkestein over de crises op de financiële markten stelt J.Th. Degenkamp dat Bolkestein zich sterk maakt voor de beleggers. Dat is volgens mij een verkeerde conclusie.

Inderdaad stelt Bolkestein dat bedrijven in de allereerste plaats ten bate van hun aandeelhouders moeten werken en hekelt hij dat directies liegen over hun resultaten en dat ze voornamelijk oog hebben voor hun eigen riante beloningen. Maar Bolkestein waarschuwt aan het slot van zijn betoog dat als het vertrouwen van beleggers niet wordt hersteld, die zullen uitwijken naar veilige havens, zoals spaarrekeningen en staatsobligaties, en dat er dan nog meer narigheid zal komen. Hij wijst erop dat dan voor de bedrijven de kapitaalkosten omhoog zullen gaan. Kennelijk bedoelt hij dat bedrijven duurder uit zijn met een lening bij een bank of met obligaties dan met geld uit de emissie van aandelen.

Maar hoe zit het dan met de algemene opvatting dat beleggen in aandelen meer oplevert dan beleggen in obligaties? Het kan niet anders of Bolkestein meent dat bedrijven weinig of geen dividend hoeven uit te keren op aandelen en dat beleggers maar moeten zorgen dat de waarde van aandelen toeneemt door er steeds meer geld voor te bieden. Hij wil beleggers dus trakteren op een sigaar uit eigen doos. Waar dat op uitloopt kunnen we zien met de huidige sluipende krach. Het is mooi dat Bolkestein een slecht functionerende raad van bestuur wil kunnen wegsturen en vervangen. Maar hij besteedt geen woord aan compenseren van verliezen van beleggers.

    • H.B. Smink