Beleggers 1

In het artikel `Bolkestein steunt beleggers' (NRC Handelsblad, 29 juli), levert prof. Degenkamp commentaar op het artikel van Frits Bolkestein: `Geef de belegger vertrouwen terug' (NRC Handelsblad, 25 juli). Degenkamp schildert Bolkestein daarin af als ,,het continentale neefje van mevrouw Thatcher''. Er kan op Thatcher misschien van alles aan te merken zijn, maar er kan toch moeilijk beweerd worden dat zij de wereld, en in het bijzonder Groot-Brittannië, op achterstand heeft gebracht.

De kop boven Degenkamps artikel kan alleen maar positief worden uitgelegd, maar is door hem niet als zodanig bedoeld. Beleggers moeten altijd gesteund worden, want als er geen beleggers zijn, zijn er geen private ondernemingen en dan zijn er ook geen medewerkers. Degenkamp stelt dat medezeggenschap van werknemers voorzover aanwezig stopt bij de nationale grenzen en dat sprake is van een zo goed als ongecontroleerde machtsconcentratie. In hoeverre deze stelling juist is, is volstrekt onduidelijk, want de auteur gaat er niet verder op in. Het staat wel als een paal boven water dat zowel beleggers als ondernemers gebaat zijn bij een adequate vorm van medezeggenschap, zowel binnen als buiten Nederland, en verantwoordelijke ondernemers zullen zich dat zonder enige twijfel terdege realiseren.

Bij nalezing van het artikel van Bolkestein vind ik weinig aanknopingspunten voor de stellingen van Degenkamp terug. Bolkestein levert in zijn artikel, soms ironisch, soms sarcastisch en zeker niet kritiekloos, commentaar op grote ondernemers, refererend aan recente boekhoudschandalen en wijst hen op hun verantwoordelijkheden. Hij betrekt de medezeggenschap er niet impliciet bij, maar wijst er wel op dat als door onverantwoordelijk gedrag van grote ondernemers beleggers zich massaal zouden afwenden van de kapitaalmarkt en hun toevlucht zouden zoeken in spaarrekeningen en staatsobligaties, we in de problemen zouden komen.