Vaticaan doet zeven `priesteressen' in ban

Het Vaticaan heeft gisteren zeven vrouwelijke priesters in de ban gedaan. De zeven werden in juni in Oostenrijk door een aartsbisschop tot priester gewijd, maar volgens het Vaticaan was de ceremonie niet geldig omdat de aartsbisschop niet door het Vaticaan is erkend. Bovendien mogen volgens de rooms-katholieke leer alleen mannen tot priester worden gewijd.

De zeven vrouwen, vier Duitsen, twee Oostenrijksen en een Amerikaanse, hadden van het Vaticaan twaalf dagen gekregen om hun wijding ongeldig te verklaren en berouw te tonen voor hun ,,zeer ernstige overtreding''. De vrouwen verklaren echter niets te hebben gedaan wat excommunicatie zou rechtvaardigen. ,,We zijn niet afvallig van het geloof geworden, we hebben geen dwaalleren verspreid, we zijn niet ontrouw geworden'', schreven ze in een brief aan de congregatie voor de geloofsleer, de organisatie die waakt over de zuiverheid van het rooms-katholieke geloof. Ze zeggen door te zullen gaan met hun werkzaamheden als priester.

Paus Johannes Paulus II heeft herhaaldelijk gezegd geen debat over de mogelijkheid van vrouwelijke priesters te willen. Het Vaticaan zegt dat Jezus mannelijke apostelen koos, en dat daarom alleen mannen tot priester kunnen worden gewijd. Het Vaticaan hoopt dat de vrouwen snel tot de ,,kudde'' terugkeren.