Spong niet voor tuchtrechter

De advocaten mr. G. Spong en mr. O. Hammerstein hoeven niet voor de tuchtrechter te verschijnen voor de aangifte die zij op 13 mei hebben gedaan tegen enkele politici en journalisten. De deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam, mr. H.F. Doeleman, maakte vandaag bekend dat hij geen klacht tegen de raadslieden zal indienen bij de Raad van Discipline. ,,Wij hadden niet anders verwacht'', reageert Hammerstein. ,,Wie zich in deze zaak verdiept, weet dat wij op goede gronden aangifte hebben gedaan.''

De deken had op verzoek van vijf advocaten een zogenoemd ambtshalve tuchtrechtelijk onderzoek ingesteld naar de handelwijze van Spong en Hammerstein. De vijf, M. de Witte, V. Kuit, P. Bogaers, J. Pieters en H. Bos, vonden dat hun collega's het vertrouwen in de advocatuur hebben geschaad en zich schuldig hebben gemaakt aan smaad. Zij meenden bovendien dat de aangifte geen kans maakte, omdat deze gebaseerd zou zijn op een verkeerd wetsartikel.

De deken wilde van Spong en Hammerstein weten of zij wel in opdracht werkten, zoals zij claimden, en of de aangifte niet kansloos was. Ook vroeg hij welke rol zij hadden gespeeld bij de massale media-aandacht die hun aangifte genereerde. Volgens de deken is gebleken dat door ,,zowel Fortuyn bij leven als door de LPF-voorzitter uitdrukkelijk opdracht is gegeven'' voor de aangifte. Doeleman oordeelt voorts dat ,,niet gezegd kan worden dat mrs. Spong en Hammerstein een volstrekt kansloze aangifte respectievelijk kansloos beklag hebben gedaan''. Hij baseert zich op de opinies van twee hoogleraren strafrecht, die Spong en Hammerstein hem toezonden.

De deken noemt de media-aandacht voor de aangifte ,,onvermijdelijk''. ,,Het vragen van media-aandacht voor een zaak is in tuchtrechtelijke zin niet verboden'', aldus Doeleman. Advocaat M. Witte, een van de vijf advocaten, is teleurgesteld. ,,De aangeklaagde journalisten en politici zijn beschadigd, alleen al door alle publiciteit.''

Overigens gaat het volgens het Haagse hof nog ,,maanden'' duren alvorens het beslist over het beklagschrift van Spong en Hammerstein. De advocaten dienden dit in nadat het OM in Rotterdam besloot geen vervolging in te stellen na de aangifte van de twee tegen enkele politici en journalisten wegens het zaaien van haat.