Problemen Azië groter door afname bevolking

China, Japan en Zuid-Korea zullen over vijftig jaar hun bevolking zien dalen waardoor minder werkenden voor meer niet-werkenden moeten zorgen en er grote druk komt op medische zorg en de, vaak afwezige, sociale zekerheid.

Anderzijds zal de bevolking van Zuid-Aziatische landen als Bangladesh, Pakistan en Afghanistan de komende 25 jaar bijna verdubbelen wat werkloosheid, voedseltekort en andere sociaal-economische problemen geeft.

Dit is het beeld dat de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) vandaag schetste bij de presentatie in Singapore van een onderzoek naar Aziatische bevolkingstrends. De ADB verstrekt Aziatische landen jaarlijks voor ruim vijf miljard euro aan leningen.

Meer dan de helft van de wereldbevolking, 3,3 miljard mensen, leeft in Azië. In 2050 zijn dat 4,8 miljard. Over heel Azië genomen groeit de bevolking steeds minder hard. Dit wordt volgens de ADB veroorzaakt doordat meer vrouwen gaan werken, meer Aziaten anticonceptie gebruiken en een stijgend aantal mensen beter onderwijs krijgt.

Daar waar de bevolking stijgt, dreigen landen in een situatie te komen te weinig grond te hebben om het voedsel voor steeds meer mensen te verbouwen. Onafhankelijk van een stijging of daling van de bevolking zullen de steden sowieso vollopen. Gevolg is armoede en nóg grotere druk op de gezondheidszorg. ,,Vooral als gevolg van HIV-besmetting'', aldus het rapport van de ADB. Er zijn minstens 6,6 miljoen met HIV besmette Aziaten, alleen al vorig jaar raakten 1,1 miljoen mensen besmet en doodde aids bijna een half miljoen mensen.