Minister gaat huursubsidie voorschieten

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) gaat wegens grote achterstanden bij de verstrekking van huursubsidie aan 140.000 huurders voorlopige voorschotten betalen. Dit heeft minister Kamp besloten.

De eerste 70.000 huurders krijgen in de loop van de komende week hun huursubsidie en de volgende 70.000 in september. Het gaat hier om de achterstanden van de maanden juli, augustus en september.

Op deze manier wil de nieuwe VVD-minister van Volkshuisvesting de achterstanden in de verwerking van nieuwe aanvragen wegwerken, meldt het ministerie. Door achterstanden in de administratie hebben meer dan 50.000 huurders, van wie zeker is dat zij recht hebben op huursubsidie, die nog niet ontvangen over de maanden juli en augustus. Zij krijgen volgens het ministerie ook zo snel mogelijk hun geld.

De problemen bij de toekenning en uitbetaling van huursubsidies zijn ontstaan door het grote aantal aanvragen. Dit jaar zijn er 140.000 nieuwe aanvragen voor huursubsidie binnengekomen, terwijl er in voorgaande jaren gemiddeld 40.000 huurders zich aanmeldden. Iedereen die dit jaar een aanvraag heeft ingediend krijgt een voorschot. Ministerie noch woningcorporaties kunnen de enorme toename verklaren.

Volgens het ministerie is het een ,,noodgreep'', een voorlopig voorschot waaraan de huurders geen rechten kunnen ontlenen. ,,Als later dit jaar blijkt dat er een huurder is die geen recht op subsidie heeft, dan zal dat bedrag worden aangepast of geheel worden teruggevorderd'', zegt een woordvoerder van het ministerie.

Sinds juli is het ministerie van VROM belast met de verstrekking van de huursubsidies. Tot dan toe was dit de verantwoordelijkheid van de woningcorporaties. De vereniging van woningcorporaties Aedes heeft met ,,opluchting'' kennisgenomen van het besluit van de minister. ,,Woningcorporaties hebben de afgelopen weken veel huurders aan de balie gehad die door het uitblijven van de subsidie niet konden voldoen aan hun huur'', zegt Aedes-directeur P. Boerenfijn.

Volgens Boerenfijn kent iedere nieuwe werkwijze zijn ,,kinderziektes'', maar de klanten van de corporaties mogen daar niet de dupe van worden. Als huurders in problemen komen, zullen de woningcorporaties inspringen, volgens de Aedes-directeur. ,,Niemand hoeft bang te zijn voor huisuitzettingen of incassomaatregelen.''