Minder zondags-, meer zomerkinderen

Kerstkindjes en zondagskinderen worden een uitzondering. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek worden steeds minder kinderen geboren in het weekeinde of op feestdagen. In 2001 werden op zaterdag 15 procent minder kinderen geboren dan op een doordeweekse dag, op zondag zelfs 20 procent minder.

De meeste zwangerschappen duren ongeveer veertig weken, maar niemand weet precies wat maakt dat de bevalling begint. Is het het lichaam van de moeder dat aangeeft dat het kind eruit kan? Of is het, zoals de meeste deskundigen denken, het kind dat het tijdstip bepaalt en stoffen afgeeft waardoor de bevalling inzet?

Als het aan de `natuur' wordt overgelaten, krijg je keurige staafdiagrammen. Op elke dag van de week, worden ongeveer evenveel kinderen geboren. En baby's houden er geen rekening mee dat het vijf december is of niet. Zo was het in de jaren vijftig.

Tegenwoordig bevalt zeventig procent van de vrouwen in het ziekenhuis. Eenderde van die bevallingen wordt ingeleid. De vrouw krijgt een vloeistof toegediend waardoor de weeën op gang komen. Als er geen medische noodzaak is, doen artsen de bevalling liever niet in het weekeinde of op feestdagen. Dit blijkt ook duidelijk uit het aantal kinderen dat in de kerstperiode van 2001 is geboren. Zowel op de dag vóór als op de dag na de kerst zijn ongeveer 540 kinderen geboren. Op eerste kerstdag lag het aantal geborenen zo'n 130, en op tweede kerstdag zo'n 100 lager.

Het is een heel klein percentage, maar uit de grafieken van de jaren vijftig blijkt dat er toen juist op zaterdag en zondag meer kinderen werden geboren. Dat verbaast verloskundige Gureke Knauff van de Terra-praktijk in Amsterdam niet. ,,Doordeweeks is het druk, de partner werkt. Zodra de rust aanbreekt, 's nachts en in het weekeinde, ontspannen vrouwen en beginnen de weeën.''

In 2001 kwamen de meeste kinderen in de zomer ter wereld. Volgens het CBS komt dat, omdat ouders proberen in augustus zwanger te worden, zodat hun kind in het voorjaar wordt geboren. Dat lukt vaak niet, dus worden het zomerkinderen.

En `midweekkinderen', want woensdag is, volgens het CBS, tegenwoordig de topdag voor geboortes.