Allochtonenkrant niet meer allochtoon

Het woord `allochtoon' is uit, concluderen de makers van de Allochtonenkrant en daarom veranderen zij de naam van dat weekblad. Dat heeft Casas Media, het bedrijf dat de krant uitgeeft, gisteren naar buiten gebracht. Vanaf september gaat het multiculturele blad verder onder de naam Multined. De oplage van tienduizend exemplaren blijft gelijk.

Van Multined is al een proefnummer verschenen. Daarover zijn de makers zo tevreden dat ze ermee verder gaan. Ze hebben een eenmalige bijdrage gevraagd aan het Bedrijfsfonds voor de Pers.

Het eerste nummer van de Allochtonenkrant verscheen in 1992 en de redacteuren noemen het daarmee 'de oudste multiculturele krant van Nederland'. Sindsdien is er veel veranderd. ,,De tijd van wij en zij is voorbij'', zegt een woordvoerder van de krant. ,,Hoewel sceptici ons anders willen doen geloven, en sommigen het ideaal van de monocultuur prediken, is de realiteit een andere. Nederland is niet meer op weg een multiculturele samenleving te worden, het is het al.''

Volgens de zegsman is allochtonenproblematiek passé. ,,Troetelallochtonen behoren tot het verleden. Na jaren van positieve discriminatie kunnen we elkaar aankijken als volwassenen. De Allochtonenkrant was een product van de achterstandsproblematiek: de allochtoon als slachtoffer.''

Multined moet anders worden. In een persbericht stelt Casas Media dat het een blad wordt voor de zelfbewuste generatie van nu en niet alleen voor de etnische Nederlander. ,,Multined beschrijft Nederland in al zijn multiculturele schoonheid en/of lelijkheid. Het blad opent deuren die voor andere media gesloten blijven en kijkt verder dan het 'witte netvlies'. We gaan onderzoeken wie die `kutmarokkaan' eigenlijk is.''