Opvang voor verwarde mensen al vol

De experimentele opvang van psychiatrische patiënten in de zogeheten screeningsruimte in Amsterdam heeft een moeizaam begin gehad. Vorige week maandag is iemand met handboeien vastgeketend geweest aan het meubilair, in afwachting van onderdak elders.

Volgens verantwoordelijk wethouder H.Belliot was er plotseling sprake van een ,,een enorme piek'' in het aantal agressieve en psychisch gestoorde mensen dat moest worden opgenomen. De Tijdelijke Opvang Amsterdam (TOA), met acht bedden, was overvol. ,,Niemand had dit kunnen voorzien'', aldus Belliot. ,,Van beginnersfouten moet je leren.''

De TOA is de plek waar mensen naartoe worden gestuurd van wie in de screeningsruimte is gebleken dat zij acute psychiatrische hulp nodig hebben. Maar er worden ook andere psychiatrische patiënten opgevangen. Afgelopen vrijdag heeft Belliot bedongen dat de TOA vijf van de acht bedden vrijhoudt voor patiënten uit de screeningsruimte. Ook laat ze onderzoeken of bij de screeningsruimte op korte termijn een isoleercel kan komen. De instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Amsterdam heeft haar toegezegd ,,meer bedden'' te zullen regelen.

Volgens Belliot kan door de screeningsruimte eindelijk een goed beeld ontstaan van het aanbod in Amsterdam aan `verwarde mensen'. ,,Dat varieert van mensen die op Dance Valley iets verkeerds hebben geslikt tot iemand die in de war is maar na één pilletje van de psychiater en een kop koffie weer rustig is en naar huis kan.'' Niemand had volgens Belliot vroeger een goed zicht op aard en omvang van deze problematiek.

Wie door de politie in verwarde staat was aangetroffen, werd ongeacht de achterliggende oorzaken naar een van de circa dertig cellen op de politiebureau's gebracht. ,,Nu kunnen we profielen maken op grond van aantallen en typologieën. Over enige tijd kunnen we zeggen: voor A,B,C is de screeningsruimte een uitkomst, D moet elders naartoe.''

In het verleden zijn mensen met een scala aan psychiatrische problemen soms tot twee dagen in de politiecel gehouden, omdat er voor hen geen professionele opvang gevonden kon worden.

Zwaar agressieve psychiatrische patiënten zullen volgens Belliot een probleem blijven. Deze categorie moet in de cel blijven tot zij door een psychiater zijn gezien en behandeld. Pas daarna kan naar voor hen geëigende opvang worden gezocht.