Mislukte Eiffeltoren

Een staaltje van ,,akelig regentesk gedrag''. Zo omschrijven de buurtbewoners de handelwijze van het rijk om – zonder hun inspraak – een 53 meter hoge zendmast te plaatsen bij het politiebureau in de Maastrichtse wijk Sint Pieter. Zo'n 165 mensen maakten in mei bezwaar bij de gemeente, ,,maar van het stadhuis vernamen we sindsdien niets meer'', zeggen J. Caris en P. Wouters, leden van de verontruste buurtplatforms.

De zendmast ontsiert niet alleen de bebouwde kom, oordelen ze, óók het nabijgelegen natuurgebied is de klos. Ze doelen op de Sint Pietersberg en het Jekerdal. ,,Daar komt de mast te staan'', vertelt Caris, staande op de vijftig meter hoge berg, ,,naast dat lelijke gebouw van de politie. Van hieraf zie je goed hoe zo'n ijzeren kolos, een soort mislukte Eiffeltoren, de skyline van de stad gaat verpesten.''

Op 8 augustus komen Haagse ambtenaren naar Maastricht om omwonenden te informeren over de zendmast. ,,Niet om inspraak te geven'', legt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit. ,,Want per 15 augustus gaat een nieuwe algemene maatregel van bestuur in die het rijk toestaat deze masten zonder vergunning te bouwen. Nut en noodzaak van inspraak vervallen dan.''

Het gaat om masten voor het C2000-netwerk, een nieuw digitaal communicatiesysteem voor brandweer, ambulancediensten, politie en marechaussee. Verspreid over heel Nederland verschijnen vóór eind volgend jaar 389 zendmasten. Kosten: bijna 700 miljoen euro.

Caris en Wouters denken dat de komst van het netwerk onvermijdelijk is. ,,Maar waarom'', herhalen ze, ,,mogen de bewoners niet meebeslissen over de plek waar de zendmast komt? Toevallig had de politie nog een lapje grond. Dat verkocht ze. Ze maakte, zonder dat iemand zich ermee kon bemoeien, een een-tweetje met het rijk. Hoezo nieuwe openheid?''

De wijkbewoners van Sint Pieter kunnen ,,even geschikte plaatsen'' noemen voor de zendmast. Bijvoorbeeld naast de brandweer, Noorderbrug met zijn fabrieken of de chique wijk Céramique. Wouters heeft van een ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken gehoord dat de zender bij de brandweer te ver weg zou liggen om de smalle straatjes van Maastricht te bereiken. ,,Dat argument lijkt niet gefundeerd'', vindt hij. Hij wijst erop dat de zendmast ten dienste van Amsterdam – ,,en daar zijn heel wat smalle straatjes'' – in Hoofddorp staat.

De woordvoerder van Binnenlandse Zaken vertelt dat veiligheid een rol heeft gespeeld bij de beslissing de mast in Maastricht naast het politiebureau te plaatsen. ,,De agenten kunnen zo een oogje in het zeil houden.'' Wouters vindt dat dat motief wordt ontkracht door de zendmast in Windraak bij Sittard, die in het vrije veld komt te staan.

In Windraak is de aanleg van de zendmast overigens stilgelegd op bevel van de bestuursrechter, die klachten van omwonenden honoreerde. Na 15 augustus, als het rijk zonder vergunning mag bouwen, wordt het werk hervat.

,,En dan zijn wij in Sint Pieter aan de beurt'', weet Wouters. ,,Tenzij de gemeente snel ingrijpt en een alternatief voor de bouwplaats aanreikt. Het zal het ministerie toch niets uitmaken waar die zendmast in Maastricht precies komt?''