Kort geding drugskoeriers tegen de staat

Vier `bolletjesslikkers' spannen een kort geding aan tegen de Staat der Nederlanden. Dat heeft de advocaat van de vier verdachten, B. Nooitgedagt, bevestigd. De vier eisen overplaatsing van een `detentiecentrum' naar een `normale' gevangenis.

Bolletjesslikkers worden sinds enkele maanden op grond van een speciale wet opgesloten in noodcellen. Binnen deze zogenaamde `detentiecentra' geldt een veel soberder regime dan in gewone penitentiare inrichtingen. De afgelopen maanden kwamen verdachte drugskoeriers in Amsterdam en Roermond al twee keer in opstand tegen de omstandigheden waaronder ze worden vastgehouden.

De vier drugskoeriers die nu overplaatsing eisen zitten vast in het voormalig huis van bewaring in Roermond. Volgens hun advocaat Nooitgedagt zijn de condities waaronder ze worden gedetineerd ,,erbarmelijk'' en ,,onrechtmatig''. Zo zitten de verdachten met twee man in één cel, wordt er slechts één uur per etmaal gelucht en is er geen tijd ingeruimd voor recreatie of sport. ,,Het enige wat die jongens doen is met z'n tweeën 23 uur naar de muur staren'', zegt Nooitgedagt. In de procedure die morgen dient voor de rechtbank van Den Haag eisen de vier binnen zeven dagen overplaatsing naar een gewone gevangenis of huis van bewaring.

Volgens advocaat Nooitgedagt is de detentie van bolletjesslikkers in strijd met het gelijkheidsbeginsel. ,,Deze vorm van opvang geldt alleen voor verdachten van drugshandel die worden opgepakt op Schiphol.'' Daar komt nog bij dat de bolletjesslikkers niet alleen hun voorarrest, maar ook hun straf moeten uitzetten in de noodgevangenissen. Nooitgedagt: ,,Ondertussen zitten de grote jongens, die gebruik maken van deze koeriers, in de gewone gevangenis.''

Advocaat Nooitgedagt diende eerder al een klacht in tegen de Staat der Nederlanden bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

De `Groepsopsluiting Drugkoeriers' werd in februari door toenmalig minister van Justitie Korthals aangenomen onder zware druk van de Tweede Kamer. Het parlement eiste maatregelen van Korthals, nadat bekend werd dat tientallen drugskoeriers werden heengezonden met een dagvaarding, omdat er onvoldoende cellen waren. Meteen daarna heeft Justitie alles op alles gezet om extra celruimte te creëren. Behalve in de oude gevangenis van Roermond, werd celruimte gevonden in een voormalig grenshospitium in Amsterdam, in Bloemendaal en in de voormalige legerbasis Kamp Zeist, dat tot voor kort onderdak bood aan het Lockerbie-proces. Verscherpte controle op Schiphol zelf leidde dit jaar tot een record aantal aanhoudingen. Zo werden alleen al in de maanden januari en februari 457 drugskoeriers gearresteerd, waaronder 128 bolletjesslikkers. De toestroom heeft inmiddels ook gezorgd voor problemen bij het openbaar ministerie en de rechterlijke macht, dat het grote aantal zaken nauwelijks aankan.