Herben ligt onder vuur binnen eigen partij

De LPF-fractie in de Tweede Kamer is verdeeld over het functioneren van haar aanvoerder Mat Herben. Een deel van de Kamerleden wil de positie van Herben ter discussie stellen op een tweedaagse bijeenkomst `in de bossen' eind deze maand.

Volgens anonieme Kamerleden is vooral het jongere deel van de fractie niet te spreken over Herbens aanpak in de afgelopen weken. Vooral zijn inbreng tijdens de algemene beschouwingen wordt ,,heel zwak'' genoemd.

Fractiesecretaris J.Eerdmans ontkent dat ,,aan de stoelpoten van Mat'' wordt gezaagd. ,,Misschien overweegt Mat zelf dat hij het stokje over moet geven aan een ander. Bij ons gaat het anders dan gewoonlijk, we zeggen elkaar open en eerlijk hoe we erover denken, dat betekent niet dat iemand dan op moet stappen'', zegt Eerdmans. Herben werd na de verkiezingen van 15 mei benoemd tot tijdelijk fractieleider. Een datum voor een definitieve keuze is niet bekend.

Vice-fractievoorzitter Hoogendijk vindt het ,,absoluut ongepast'' om over Herben te spreken ,,zolang deze op vakantie is''. Hoogendijk bevestigt wel dat het ,,zou kunnen'' dat het leiderschap van Herben eind maand aan de orde komt als de LPF-fractie op de hei bijeenkomt.

Officieel staat het functioneren van Herben daar ,,absoluut niet'' op de agenda, zegt fractielid Wijnschenk, die het samenzijn organiseert. Wijnschenk noemt het evenwel ,,niet uitgesloten dat men in onderonsjes over Mat spreekt''. Hij meent dat dat ,,verder geen effect'' zal hebben. Volgens Wijnschenk is de bijeenkomst bedoeld om ,,meer samenhang'' in de LPF-fractie te scheppen. Daarom staan er volgens hem vooral `trainingen' op het programma en is er ,,veel tijd voor ontspanning''.

Wijnschenk bevestigt overigens dat hijzelf door een aantal fractiegenoten wordt gezien als mogelijke opvolger van Herben.

,,Dat weet ik en ik vind het ook heel erg lief van de mensen'', zegt Wijnschenk, die onderstreept dat het echter ,,echt niet'' aan de orde is.

Advocaat Oscar Hammerstein is toegetreden tot het LPF-`managementteam' van vastgoedhandelaar en partijfinancier Ed Maas, zo bevestigden zowel Maas als Hammerstein vanmorgen. Hammerstein is ook kandidaat-bestuurslid indien Maas besluit na de zomer toch een mandaat aan de leden te vragen als officieel bestuurder. Maas wil liever geen algemene ledenvergadering ,,met alle kosten en gemier''.