Havens in de zomer `overvol'

,,Doorlopend een doorn in het oog.'' Zo noemt P. Klaassen, de secretaris van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM), de situatie in de jachthavens van de waddeneilanden in de zomer. Ze zijn elk jaar in juli en augustus te vol, waardoor er volgens Klaassen onveilige situaties ontstaan.

Vooral in de kleine jachthavens van Vlieland en Ameland is de situatie 's zomers nijpend, aldus Klaassen. Bij slecht weer of dreigende storm wordt iedereen die binnenvaart, toegelaten. Ook als daarvoor eigenlijk geen plek meer is. De boten liggen daardoor soms zeven rijen dik aan de steiger. ,,Je moet er niet aan denken dat er dan brand ontstaat'', zegt Klaassen. Hij doelt op de gastanks die in vrijwel elke boot aanwezig zijn. ,,Zo'n brand slaat heel gemakkelijk over.''

Maar ook bij andere calamiteiten is een volle jachthaven gevaarlijk, zegt Klaassen. ,,Als iemand onwel wordt, moeten brancards soms over zeven rijen jachten getild worden voordat het slachtoffer bereikt is.''

Ook bij mooi weer, als de haven sluit zodra het maximaal toegestane aantal boten bereikt is, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Overschieters moeten dan namelijk vóór de haven voor anker gaan. ,,Voor ervaren schippers is dat geen probleem, maar voor mensen die nieuw zijn op het wad is op stroom ankeren best moeilijk. Daar moeten onze reddingsboten vaak voor uitvaren'', aldus Klaassen. Hij pleit voor grotere jachthavens.