Genoom muis in ruwe versie ontrafeld

Een consortium van 86 internationaal samenwerkende wetenschappers heeft vandaag een eerste overzicht van het erfelijk materiaal van de muis gepubliceerd. Het gaat om een genetische kaart met weliswaar nog zeer grove details, maar de kaart dient als een onmisbaar handvat om uiteindelijk de complete DNA-volgorde van de muis in kaart te brengen.

Omdat de muis een veelgebruikt proefdier is in veel genetische studies naar erfelijke oorzaken van ziektes en de werking van medicijnen zal de nieuwe DNA-kaart belangrijke implicaties hebben voor het biomedisch onderzoek. Met hulp van de kaart, die vandaag op internet is gepubliceerd door het wetenschappelijke tijdschrift Nature, wordt het voor onderzoekers makkelijker om een bepaald gen op te sporen. De kennis van de muizengenetica is bij veel ziektes en lichamelijke processen toepasbaar gebleken op de menselijke biologie.

De mens en de muis zijn beide zoogdieren en hebben een gemeenschappelijke voorouder die ongeveer 100 miljoen jaar geleden moet hebben geleefd. Hoewel de uiterlijke verschillen evident zijn, vertoont het DNA nog opmerkelijke overeenkomsten, waarbij veel genen en reeksen van genen in beide diersoorten hetzelfde zijn. Het DNA van zowel de muis als de mens bevat ruwweg 30.000 genen. Het muizengenoom telt iets meer dan 3 miljard DNA-letters, tien procent minder dan het menselijk genoom. De complete DNA-volgorde daarvan werd vorig jaar onfhankelijk door twee verschillende onderzoeksconsortia gepubliceerd.

Dankzij de grote overeenkomst konden de onderzoekers de menselijke DNA-kaart gebruiken om de stukjes van de muizenkaart in de juiste volgorde te leggen. Zij verwachten dat de complete DNA-volgorde van de muis in 2005 bekend zal zijn. De muis is dan het tweede zoogdier (na de mens) waarvan het de gehele genetische code is opgehelderd. Onderzoekers werken ook aan de kartering van het DNA van het rund, het varken, de rat, de kat en de hond.