Europese Commissie voorzichtig positief over hervormingen

De Europese Unie heeft dit weekeinde voorzichtig positief gereageerd op de hervormingen die het Turkse parlement heeft aanvaard. De Europese Commissie sprak van een ,,belangrijk signaal'' van de vastbeslotenheid van de meeste Turkse politieke leiders om ,,waarden en standaarden'' meer in overeenstemming te brengen met die van de EU. In de verklaring wordt niet gerept over een eventuele Turkse kandidatuur voor toetreding tot de EU. De Commissie onderstreept dat het hervormingspakket ,,nauwkeurig'' moet worden geanalyseerd. ,,Bovendien zal veel afhangen van de praktische uitvoering, die de komende maanden nauwgezet zal worden gevolgd.''

EU-voorzitter Denemarken liet zich in dezelfde zin uit. Minister van Buitenlandse Zaken, Per Stig Moeller, sprak van een ,,bevredigende vooruitgang''. Hij onderstreepte dat de Europese Commissie deze herfst met een rapport komt over stappen van Turkije in de richting van de EU. Turkije kreeg tijdens de EU-top in Helsinki eind 1999 de status van pre-kandidaat voor EU-lidmaatschap. Voor twaalf kandidaat-lidstaten werden destijds officiële toetredingsonderhandelingen aangekondigd. Voor eventuele opening van onderhandelingen met Turkije werd toen echter geen datum bepaald.

Eurocommissaris Günter Verheugen (Uitbreiding) zei dat het hervormingsbesluit van het Turkse parlement ,,niet mogelijk zou zijn geweest zonder een duidelijk Europees perspectief dat de EU voor Turkije heeft ontwikkeld sinds de EU-top in Helsinki''. De Commissie prees vooral de besluiten over het niet-toepassen van de doodstraf en betere mogelijkheden voor minderheidstalen in het onderwijs en op de televisie.