CDA, VVD tegen plan Heinsbroek

Coalitiepartijen CDA en VVD hebben scherp afwijzend gereageerd op een voorstel van minister Heinsbroek (Economische Zaken, LPF) om al in 2003 een forse lastenverlichting door te voeren. Heinsbroek pleit ervoor het regeerakkoord, dat nog geen maand geleden is opgesteld, op dit punt open te breken.

Heinsbroek heeft zijn collega-ministers vrijdag hierover een brief gestuurd. De LPF-minister zei zaterdag in een interview in de Volkskrant de lastenverlichting aan burgers en bedrijven te willen geven om het vertrouwen van consumenten in de economie te herstellen. De benzineaccijns wil hij verlagen door `het kwartje van Kok' in 2003 terug te geven, in plaats van 2004 door de onroerendezaakbelasting niet in 2005 maar al volgend jaar af te schaffen en hij pleit voor een verlaging van de premies voor WW en WAO.

In totaal is met het kwartje van Kok en de afschaffing van de OZB een bedrag van circa 2,5 miljard euro gemoeid. Over hoeveel een verlaging van de werkgeverspremies zou kosten, laat Heinsbroek zich niet uit. In het regeerakkoord is pas aan het einde van de kabinetsperiode in 2005 of 2006 eventueel lastenverlichting voorzien.

Kamerlid De Haan (CDA) zegt dat bij de LPF ,,het speelkwartier nou maar eens voorbij moet zijn''. Heinsbroek bereikt volgens hem het tegenovergestelde van wat hij wil bereiken. ,,Hij praat consumenten juist een recessie aan. Het is onverstandig om te roepen dat er een koperstaking heerst.''

De Haan wijst het voorstel niet alleen af omdat het in strijd is met het regeerakkoord, maar ook omdat volgens hem een dergelijke stimuleringstechniek niet werkt. ,,Het enige dat je bereikt is dat de helft weglekt naar het buitenland. En met één miljard euro pomp je de economie niet op.''

Verlaging van de werkgeverspremies is voor De Haan wel bespreekbaar. Het CDA heeft er al eerder op gewezen dat de overschotten in de sociale fondsen kunnen worden teruggebracht. ,,Maar dan zul je met de vakbeweging en werkgevers afspraken moeten maken over een beheerste loonkostenontwikkeling. En er moet dan natuurlijk ruimte voor worden gevonden op de begroting.'' [Vervolg HEINSBROEK: pagina 3]

HEINSBROEK

VVD: erg onverstandig van minister

[Vervolg van pagina 1] Het saldo van de sociale fondsen telt mee met het EMU-saldo. Het kabinet-Balkenende heeft als doelstelling het EMU-saldo in 2006 op een overschot van één procent van het bruto binnenlandsprodukt te krijgen.

Kamerlid Van Beek (VVD) noemt het voorstel van Heinsbroek ,,erg onverstandig'', omdat er geen geld voor is. ,,Het is geen kwestie van niet willen, maar van niet kunnen.'' Ook vindt Van Beek dat Heinsbroek het niet kan maken om zo snel het regeerakkoord te willen openbreken. ,,Hij moet er gewoon voor zorgen dat de begroting er komt uit te zien zoals is afgesproken.''

Minister Hoogervorst (Financien, VVD) laat bij monde van een woordvoerder weten het pleidooi van zijn LPF-collega ,,niet chic'' te vinden. ,,Dit moet hij eerst in het kabinet bespreken. Niet in vakantietijd een brief sturen en een interview geven.'' Kamerlid Eerdmans (LPF) is juist ingenomen met Heinsbroeks voorstel. ,,Hij zegt wat hij denkt. Laten we hopen dat dat de nieuwe cultuur wordt. Heinsbroek ziet een storm aankomen. Hij wil dat er flexibel met het regeerakkoord wordt omgegaan, dat is goed.''

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks zijn net als VVD en CDA weinig enthousiast. ,Het regeerakkoord is te krap bemeten. Dat heeft Heinsbroek goed gezien, maar de vraag is of hij dit niet eerder had kunnen bedenken'', zegt PvdA'er Crone. Net als CDA'er De Haan wijst Crone op het feit dat bij zo'n algemene lastenverlichting de extra bestedingen worden gaan naar produkten uit het buitenland. ,,Bovendien is het maar de vraag of mensen meer gaan besteden en niet meer gaan sparen.'' Crone zou het verstandiger vinden van het kabinet om loonkostensubsidies niet af te schaffen en niet te korten op Melkertbanen.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is groot voorstander van een lastenverlichting in 2003. ,,Dat wordt een economisch moeilijk jaar. Bedrijven hebben dan lucht nodig'', aldus een woordvoerder. VNO-NCW vindt wel dat het om lastenverlichting voor werkgevers moet gaan, niet voor burgers.

Vakcentrale FNV is niet enthousiast over het voorstel. ,,Het kabinet schaft de spaarloonregeling af, en dan krijgt de consument er het kwartje van Kok weer voor terug. Laten we nou eerst eens houden wat we hebben.''

hoofdartikel: pagina 7