CAO-overleg KLM en technici opgeschort

Het CAO-overleg tussen KLM en de vakbonden voor de grondwerktuigkundigen is zaterdagochtend opgeschort. Afgesproken is dat de bonden de komende dagen een voorstel uitwerken dat voorziet in betere betaling van de grondtechnici. Werkgevers en werknemers komen vermoedelijk over twee weken weer bij elkaar om de onderhandelingen voort te zetten.

Het overleg volgde op een wilde staking van circa 150 grondtechnici op zaterdag 27 juli. Daarmee gaven zij uiting aan de onvrede over hun salaris. Zij willen dat de beloning beduidend hoger komt te liggen dan nu. In vergelijking met sommige salarissen in de Verenigde Staten verdienen de KLM-technici tot 40 procent minder.

KLM leed door uitgevallen vluchten naar eigen zeggen een schade van 15 miljoen euro. De onderneming wil die schade verhalen op de stakers. De bonden is echter beloofd dat KLM dit naar redelijkheid en billijkheid zal doen, aldus vakbond De Unie. ,,Het gaat om symbolische maatregelen'', zei bestuurder M. Rog.

De bonden hebben KLM voorgesteld de circa achthonderd grondtechnici beter te belonen door extra vergoedingen te geven voor het behouden en behalen van diploma's om met verschillende types vliegtuigen te mogen werken. Wat dit voorstel in de praktijk betekent voor de werknemers, kunnen ze nog niet zeggen.

KLM wil pas op het voorstel ingaan als het is onderbouwd. De bonden komen woensdag met een uitwerking. Daarna heeft de luchtvaartmaatschappij zeven dagen de tijd om te reageren. De ondernemingsraad wordt er ook bij betrokken.

Bestuurder I. Baltussen van CNV Bedrijvenbond zei dat de onderhandelingen ,,moeizaam'' verliepen. Ze hoopt desondanks dat de grootste onvrede bij de grondtechnici is weggenomen doordat de ,,problematiek is blootgelegd''. Nadat KLM is ingegaan op de nadere voorstellen van de vakbonden, worden de leden geraadpleegd. KLM betreurt het dat het overleg nog niet tot resultaten heeft geleid. De onderneming verwacht echter dat ook de komende onderhandelingen, in de tweede helft van augustus, constructief zullen verlopen. Volgens de vakbond NVLT zal dat laatste vooral afhangen van de houding van de luchtvaartmaatschappij. ,,Tot nu zijn alle voorstellen van de bonden gekomen en blijkt KLM tot weinig bereid. Daar moet wel verandering in komen.''