Voorstel van Irak verdeelt VN-raad

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Verenigde Naties hebben gisteren koel gereageerd op het aanbod van Irak te praten over het toelaten van wapenispecteurs van de Verenigde Naties in Irak. Rusland en Frankrijk reageerden positief.

Secretaris-generaal Kofi Annan wil de vijftien leden van de Veiligheidsraad van de VN maandag consulteren over het Iraakse aanbod. Waarnemers denken dat de Iraakse zet een onderdeel is van een politiek spel. Washington liet weten dat de kwestie niets verandert aan de wens van de VS om de Iraakse leider Saddam Hussein te verdrijven.

De eerste reacties op het voorstel van Irak - een uitnodiging voor ,,technische gesprekken'' over de mogelijke hervatting van de in 1998 afgebroken wapeninspecties – duiden erop dat de belangrijkste landen van de Veiligheidsraad verdeeld zijn.

Het voorstel van Irak komt op het moment dat de Verenigde Staten nadenken over een mogelijke aanval op dat land om het regime van president Saddam Hussein omver te werpen. Washington verdenkt Irak van het produceren van massavernietigingswapens.

De Amerikaanse woordvoerder bij de Veiligheidsraad, McCormack, zei gisteren dat een gesprek met Irak over de hervatting van de wapeninspecties zeer kort zou moeten zijn. ,,Wat hij [Saddam] moet zeggen is: `Ja ik accepteer ongehinderde inspecties overal, op elke plaats en te allen tijde'.''

Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Saddam een lange geschiedenis heeft van ,,het spelen van spelletjes''. Rusland daarentegen reageerde opgetogen. Moskou klopte zichzelf op de borst en suggereerde dat het voorstel van Irak het resultaat is van het recente bezoek van de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Alexander Saltanov, aan Irak. Ook Frankrijk zei alle pogingen te steunen ,,die mogelijk leiden tot respect van Irak voor de verplichtingen [die het land heeft] tegenover de Veiligheidsraad van de VN.''

Hervatting van de VN-wapeninspecties zijn de belangrijkste eis voor het opheffen van de VN-sancties die het land in 1990 zijn opgelegd na de invasie van Koeweit door Irak. De VN trokken in 1998 haar wapeninspecteurs uit protest terug omdat Bagdad onvoldoende medewerking verleende. Irak, dat beweert geen massavernietigingswapens meer te hebben, bezwoor toen nooit meer inspecteurs toe te laten. De VS koesteren een groot wantrouwen jegens Irak, en sinds de aanslagen van 11 september is de wens af te rekenen met Saddam enkel groter geworden.